Thứ bảy, 28/01/2023

Hội cựu chiến binh Tổng công ty

Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG

- Hội Cựu chiến binh cơ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II được thành lập vào ngày 19/6/2008 (theo Quyết định số 01/QĐ – CCB ngày 19/06/2008 của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), có 08 chi hội với 204 hội viên gồm nhiều quân binh chủng khác nhau, đa số đều trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến tranh biên giới Tây Nam và chiến tranh biên giới phía Bắc.

IMG_5487
– Thực hiện Quyết định số 1457/QĐ-BGTVT ngày 28/5/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc chuyển đổi Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II thành Công ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, theo đó, tháng 12/2010, Hội đổi tên thành Hội CCB Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

- Đến tháng 5/2011, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam chuyển đổi thành Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con (Quyết định số 1099/QĐ-BGTVT, ngày 27/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải), theo đó Hội đổi tên thành Hội CCB Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

- Theo sự phát triển của Chính quyền và Đảng bộ Tổng công ty, ngày 17/12/2012, Hội CCB cơ sở Tổng công ty được nâng cấp lên Hội CCB cấp trên cơ sở trực thuộc Hội CCB tỉnh  Bà Rịa- Vũng Tàu (theo Quyết định số 13/QĐ-CCB ngày 17/12/2012 của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Hệ thống tổ chức của Hội tăng về số lượng và chất lượng, số tổ chức Hội cơ sở là 11 với 252 hội viên.

IMG_5466

Từ ngày thành lập cho đến nay, cán bộ, hội viên trong toàn Tổng công ty luôn nhất trí cao và tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có ý thức bảo vệ chế độ, trung thành tuyệt đối mục tiêu, lý tưởng của Đảng; nhiệt tình, tâm huyết, có đạo đức lối sống lành mạnh, quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Hiểu rõ được vinh dự, trách nhiệm của mỗi hội viên trong việc bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế của ngành, địa phương và đất nước; thường xuyên rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, gắn bó với nhiệm vụ nơi đơn vị công tác, năng động, tích cực tham gia công tác xã hội, công tác quần chúng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền ở đơn vị nơi công tác và địa phương; chủ động đấu tranh chống mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững vai trò, vị trí của Hội.

IMG_5473

- Hội CCB Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam từ năm 2008 đến nay luôn được công nhận tổ chức Hội “Trong sạch, vững mạnh xuất sắc và có nhiều hội viên được tặng Bằng khen vì có thành tích trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2007 – 2010 và “Phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu”

IMG_5455

THÀNH TÍCH

  •  Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng: Bằng khen 02 cá nhân năm 2012
  •  Tỉnh Hội tặng: Bằng khen cho 01 tập thể Hội CCB Tổng công ty năm 2013;
  • Giấy khen cho 07 tập thể tổ chức cơ sở năm 2013;
  • Giấy khen cho 05 cá nhân năm 2013;
  • Bằng khen cho 2 cá nhân năm 2015.