Thứ ba, 29/11/2022

Sản phẩm và dịch vụ

Khảo sát hàng hải

Một trong những thế mạnh của Tổng công ty là thiết kế, khảo sát, đo đạc các công trình hàng hải, luồng hàng hải, hệ thống báo hiệu hàng hải, và các công trình khác có liên quan như thiết kế nạo vét luồng, thiết kế lập phương án điều tiết bảo đảm an toàn giao thông hàng hải… Bên cạnh đó, Tổng công ty còn thực hiện các dịch vụ đo vẽ, lập bình đồ; khảo sát địa hình phục vụ thiết kế thi công cảng, nạo vét luồng; rà tìm tàu đắm, bãi cạn, đá ngầm… Đặc biệt, với thế mạnh trong nghiên cứu, sáng tạo, Tổng công ty đã chế tạo, ứng dụng, thực hiện thành công nhiều giải pháp, thiết bị phục vụ đắc lực cho hoạt động chuyên ngành, tiêu biểu như: Phần mềm xử lý sóng để nâng cao độ chính xác đo sâu; ứng dụng công nghệ định vị động cho quy trình đo sâu không quan trắc mực nước; đặc biệt là thiết lập hệ thống Hải đồ điện tử các tuyến luồng trong phạm vi quản lý phục vụ quá trình khảo sát và quản lý các tuyến luồng hàng hải.

Kiem-nghiem-cac-may-do-sau

Kiểm nghiệm máy đo sâu

Hải đồ điện tử

Hải đồ điện tử

Sản phẩm Hải đồ điện tử cung cấp cho người đi biển bản đồ và các thông tin cần thiết, như xác định vị trí con tàu trong từng thời điểm; cảnh báo những nguy hiểm, chướng ngại vật và cả việc quy hoạch theo dõi lộ trình hành hải. Năm 2007, Hải đồ điện tử luồng Sài Gòn – Vũng Tàu được Hội đồng KHCN Cục Hàng hải Việt Nam nghiệm thu, Hải đồ điện tử không chỉ ứng dụng trong phạm vi Tổng công ty mà nhiều đơn vị chuyên ngành như Cảng vụ Hàng hải, Hoa tiêu cũng đã sử dụng trong quản lý, lai dắt tàu một cách hiệu quả.

Sản phẩm và dịch vụ khác a

Cơ khí hàng hải

Hoa tiêu hàng hải

Năng lực hoạt động

Nạo vét, duy tu luồng hàng hải

Quản lý vận hành luồng và báo hiệu hàng hải

Thiết bị báo hiệu hàng hải

Trục vớt cứu hộ

Xây dựng công trình hàng hải

Điều tiết đảm bảo giao thông hàng hải