Chủ nhật, 16/06/2024

Sản phẩm và dịch vụ

Quản lý vận hành luồng và báo hiệu hàng hải

* Quản lý vận hành luồng hàng hải:

IMG_2555

Tàu hành hải trên luồng

Công nhân sửa chữa, duy tu báo hiệu hàng hải trên luồng

Công nhân sửa chữa, duy tu báo hiệu hàng hải trên luồng

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hiện quản lý 22 tuyến luồng nằm ở khu vực phía Nam của Việt Nam, với:

- Tổng chiều dài luồng: 648 km.

- Tổng số báo hiệu nổi: 515 phao các loại.

- Tổng số báo hiệu cố định: 97 báo hiệu.

Hệ thống báo hiệu hàng hải trên luồng đang được nâng cấp, hiện đại hóa như ứng dụng lắp đặt Hệ thống nhận dạng tự động (AIS) cho các phao, hệ thống theo dõi điều khiển từ xa.

* Quản lý vận hành đèn biển:

Công nhân hải đăng làm việc trên tháp đèn

Công nhân hải đăng làm việc trên tháp đèn

_MCT6869

Hải đăng Kê Gà – Bình Thuận

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam quản lý 52 đèn biển:

Trong đó:

- Đèn biển trên đất liền, bán đảo:                                 25 đèn;

- Đèn biển trên các đảo xa bờ:                                     14 đèn;

- Đèn biển khu vực quần đảo Trường Sa:                    13 đèn.

Các thiết bị báo hiệu hàng hải lắp đặt trên các đèn biển đang được nâng cấp, hiện đại hóa như ứng dụng lắp đặt tự động hoàn toàn, hệ thống theo dõi, điều khiển từ xa qua vệ tinh Imasat…

Sản phẩm và dịch vụ khác a

Cơ khí hàng hải

Hoa tiêu hàng hải

Khảo sát hàng hải

Năng lực hoạt động

Nạo vét, duy tu luồng hàng hải

Thiết bị báo hiệu hàng hải

Trục vớt cứu hộ

Xây dựng công trình hàng hải

Điều tiết đảm bảo giao thông hàng hải