Thứ ba, 04/10/2022

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
205/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-09-2022 Về việc thiết lập mới mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “BP”, “SG1”, “SG2”, “SR1”, “SR2” phục vụ thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) năm 2021 Xem chi tiết
204/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-09-2022 Về khu vực thi công công trình nạo vét duy tu Luồng hàng hải Rạch Giá Xem chi tiết
203/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-09-2022 Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước Bến cảng Vietsovpetro khu vực hạ thủy chân đế ZWP12&ZWP15 – Giai đoạn 1 Xem chi tiết
202/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-09-2022 Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Xem chi tiết
201/TBHH-TCTBĐATHHMN 09-09-2022 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TA1”, “TA2” phục vụ công trình Nhà máy điện gió Tân Ân 1 (giai đoạn 1), tỉnh Cà Mau Xem chi tiết
200/TBHH-TCTBĐATHHMN 09-09-2022 Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cầu cảng chuyên dùng thuộc Tổng kho xăng dầu Nam Sông Hậu Xem chi tiết
199/TBHH-TCTBĐATHHMN 08-09-2022 Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Núi Nai, tỉnh Kiên Giang Xem chi tiết
198/TBHH-TCTBĐATHHMN 08-09-2022 Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16” Xem chi tiết
197/TBHH-TCTBĐATHHMN 08-09-2022 Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cảng Nhà máy điện Hiệp Phước Xem chi tiết
196/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-09-2022 Về thông số kỹ thuật của khu nước trước Bến cảng Saint-Gobain Việt Nam Xem chi tiết
195/TBHH-TCTBĐATHHMN 31-08-2022 Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia Xem chi tiết
194/TBHH-TCTBĐATHHMN 31-08-2022 Về việc kéo giàn khoan NAGA 3 từ Malaysia đến mỏ Tê Giác Trắng Xem chi tiết
193/TBHH-TCTBĐATHHMN 31-08-2022 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu thủy diện Cầu cảng số 7 cho tàu trọng tải lớn đến 50.000 DWT – Bến cảng Quốc tế Long An Xem chi tiết
192/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-08-2022 Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1” phục vụ thi công công trình cửa thu nước Nhà máy thủy sản Minh Phú – Hậu Giang Xem chi tiết
191/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-08-2022 Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Sông Tiền Xem chi tiết
190/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-08-2022 Về khu vực thi công Công trình Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1 Xem chi tiết
189/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-08-2022 Về việc thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công Dự án Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1 Xem chi tiết
188/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-08-2022 Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HM1”, “HM2” phục vụ thi công Bến phao BP7 trên sông Gò Gia Xem chi tiết
187/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-08-2022 Về khu vực thi công công trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) năm 2021, tại vị trí 04 đoạn cạn thuộc luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu. Xem chi tiết
186/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-08-2022 Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành của Công ty Cổ phần Phân bón miền Nam Xem chi tiết