Thứ năm, 30/11/2023

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
280/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-11-2023 Về việc chấm dứt hoạt động 03 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “SR1”, “SR2”, “BP” phục vụ thi công công trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp năm 2021 Xem chi tiết
279/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-11-2023 Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Đồng Nai đoạn điều chỉnh cục bộ qua vị trí cầu Nhơn Trạch Xem chi tiết
278/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-11-2023 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước Bến cảng Xi măng Hạ Long và cầu cảng xuất 1.000DWT của Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long Xem chi tiết
277/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-11-2023 Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng Hà Lộc Xem chi tiết
276/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-11-2023 Thông số kỹ thuật của khu nước trước bến cảng Nha Trang Xem chi tiết
275/TBHH-TCTBĐATHHMN 23-11-2023 Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu cảng và các bến phao của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn Xem chi tiết
274/TBHH-TCTBĐATHHMN 23-11-2023 Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “21” + 800 m đến rạch Gòi Lớn Xem chi tiết
273/TBHH-TCTBĐATHHMN 23-11-2023 Về việc kéo giàn khoan PV Drilling VI từ Lô 16-2 đi Malaysia Xem chi tiết
272/TBHH-TCTBĐATHHMN 23-11-2023 Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Sông Dinh Xem chi tiết
271/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-11-2023 Thông số kỹ thuật của vùng nước trước cảng và vũng quay tàu cảng chuyên dùng của Nhà máy đóng bao và phân phối xi măng Long Sơn Khu công nghiệp Ninh Thuỷ, phường Ninh Thuỷ, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa Xem chi tiết
270/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-11-2023 Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp Xem chi tiết
269/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-11-2023 Về thông số kỹ thuật của khu nước trước bến, vũng quay trở tàu thuộc dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp bến số 1 – Cảng Quy Nhơn Xem chi tiết
266/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-11-2023 Về thông số kỹ thuật của khu nước trước Bến cảng Saint-Gobain Việt Nam Xem chi tiết
265/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-11-2023 Về khu vực thi công Nạo vét đoạn luồng từ thượng lưu cảng CMIT đến cảng Phước An thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến luồng Cái Mép – Thị Vải từ phao số “0” vào khu bến cảng công ten nơ Cái Mép Xem chi tiết
264/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-11-2023 Về thông số kỹ thuật của luồng, vũng quay trở tàu, khu nước cầu cảng chuyên dùng Bình Trị tại Nhà máy Hòn Chông Xem chi tiết
263/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-11-2023 Thiết lập mới 02 báo hiệu hàng hải AIS “ảo” tại khu vực vùng nước trước bến cảng PVGAS Vũng Tàu và vùng nước trước bến cảng xăng dầu PETEC Cái Mép Xem chi tiết
262/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-11-2023 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực vũng quay tàu, cầu cảng, khu neo chờ tàu và đoạn luồng riêng ra vào Bến cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải Xem chi tiết
261/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-11-2023 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước cầu cảng 20.000 DWT, trụ tựa và bến phao BP3 của Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn tại số 02 Đào Trí, phường Phú Thuận, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết
260/TBHH-TCTBĐATHHMN 14-11-2023 Về khu vực thi công Công trình nạo vét duy tu Luồng hàng hải Rạch Giá năm 2023 Xem chi tiết
259/TBHH-TCTBĐATHHMN 14-11-2023 Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp sau nạo vét duy tu thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp năm 2021 Xem chi tiết