Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
240/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-10-2021 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “65” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
239/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-10-2021 Về thông số kỹ thuật của khu nước đoạn luồng chung ra vào Bến cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải (đoạn ranh giới P8A, T11A, T10, P7A) Xem chi tiết
238/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-10-2021 Về thông số kỹ thuật của khu nước bến phao BP4, BP9 và BP10 Xem chi tiết
237/TBHH-TCTBĐATHHMN 08-10-2021 Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Sông Tiền Xem chi tiết
236/TBHH-TCTBĐATHHMN 07-10-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng nhập Clinker trên sông Soài Rạp Xem chi tiết
235/TBHH-TCTBĐATHHMN 07-10-2021 Về thông số kỹ thuật của khu nước neo đậu tàu trước cầu tàu V1, V2, V3 và V4 – Bến cảng Container Quốc tế Việt Nam (VICT) Xem chi tiết
234/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-10-2021 Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu Xem chi tiết
233/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-10-2021 Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến sà lan và khu nước kết nối ra luồng của cảng Cái Mép Gemadept -Terminal Link giai đoạn 1 Xem chi tiết
232/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-09-2021 Về khu vực thi công công trình khảo sát địa chấn 3D Lô 16-1/15 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam Xem chi tiết
231/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-09-2021 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2020 Xem chi tiết
230/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-09-2021 Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu sau nạo vét duy tu đoạn kênh Quan Chánh Bố từ trụ tiêu “25” đến trụ tiêu “33” và từ phà Láng Sắt đến sông Hậu Xem chi tiết
229/TBHH-TCTBĐATHHMN 10-09-2021 Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cảng chuyên dùng phục vụ nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2 Xem chi tiết
227/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-09-2021 Về khu vực thi công công trình kéo giàn khoan PV Drilling VI từ khu neo H19-Vũng tàu đến Lô 15-2/01 để khoan giếng HSD-7P Xem chi tiết
226/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-09-2021 Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia Xem chi tiết
225/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-09-2021 Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu sau nạo vét duy tu đoạn kênh Quan Chánh Bố từ trụ tiêu “33” đến phà Láng Sắt Xem chi tiết
224/TBHH-TCTBĐATHHMN 14-09-2021 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “M” khống chế vị trí tàu Mỹ An 1 bị chìm tại khu neo I8 thuộc khu neo đậu Vũng Tàu Xem chi tiết
223/TBHH-TCTBĐATHHMN 14-09-2021 Về việc tàu Mỹ An 1 bị chìm tại khu neo I8 thuộc khu neo đậu Vũng Tàu Xem chi tiết
222/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-09-2021 Về việc phục hồi hoạt động đèn chính của đèn biển Kê Gà Xem chi tiết
221/TBHH-TCTBĐATHHMN 10-09-2021 Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TH1”, “TH2” phục vụ công trình xây dựng Nhà máy điện gió Tân Thuận giai đoạn 1 và giai đoạn 2 Xem chi tiết
220/TBHH-TCTBĐATHHMN 08-09-2021 Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu sau nạo vét duy tu (đoạn luồng sông Hậu) Xem chi tiết