Thứ tư, 10/08/2022

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
320/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-12-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 30.000 DWT (cầu số 7) và bến tàu 2.200 DWT – Công ty CP Cảng Cát Lái Xem chi tiết
319/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-12-2021 Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải và luồng hàng hải sông Dinh (các đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2021) Xem chi tiết
318/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-12-2021 Thông số kỹ thuật hệ thống báo hiệu hàng hải Luồng hàng hải Đầm Môn Xem chi tiết
317/TBHH-TCBĐATHHMN 24-12-2021 Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu cảng 20.000 DWT, trụ tựa và bến phao BP3 của Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn Xem chi tiết
316/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-12-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu Xem chi tiết
315/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-12-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng chuyên dùng Calofic Xem chi tiết
312/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-12-2021 Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “KN1” giới hạn khu vực thi công kè bảo vệ bờ sông thuộc dự án: Khu dân cư thương mại Mái Dầm Xem chi tiết
310/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-12-2021 Về thông số kỹ thuật sau nạo vét duy tu luồng hàng hải Rạch Giá năm 2021 Xem chi tiết
309/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-12-2021 Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu cảng Container quốc tế SP-ITC của Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế Xem chi tiết
308/TBHH-TCTBĐATHHMN 18-12-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16” Xem chi tiết
307/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-12-2021 Về việc chấm dứt hoạt động 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R1”, “R3” phục vụ thi công trình Xây dựng đường ống xả nước làm mát – Dự án nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 Xem chi tiết
306/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-12-2021 Về thông số kỹ thuật khu nước, độ sâu tuyến luồng hàng hải chuyên dùng vào bến phao neo tàu 50.000 DWT kho xăng dầu Cù Lao Tàu và khu nước bến 1 (cảng dầu số 1) cầu cảng 10.000 DWT – thuộc PVOIL Miền Đông Xem chi tiết
305/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-12-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng Saint-Gobain Việt Nam Xem chi tiết
304/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-12-2021 Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải “P2” phục vụ thi công xây dựng cầu Phước Khánh, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
303/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-12-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng NASOS của Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Nam Xem chi tiết
302/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-12-2021 Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng LAFARGE Xi Măng 30.000DWT tại Nhơn Trạch – Đồng Nai Xem chi tiết
301/TBHH-TCTBĐATHHMN 14-12-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng xăng dầu số 1 (40.000 DWT) và cầu cảng xăng dầu số 2 (5.000 DWT) thuộc bến cảng Xăng dầu PVOIL Nhà Bè Xem chi tiết
300/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-12-2021 Về thông số kỹ thuật của khu nước bến cảng Tổng kho Xăng dầu 102 mở rộng Xem chi tiết
299/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-12-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước 3 bến phao neo tàu trước cảng Trà Nóc của Công ty Lương thực Sông Hậu Xem chi tiết
298/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-12-2021 Về thông số kỹ thuật của khu nước trước bến cầu cảng số 1 và số 2 – Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam Xem chi tiết