Thứ tư, 15/07/2020

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
227/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-10-2019 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Cù Lao Xanh – tỉnh Bình Định Xem chi tiết
226/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-10-2019 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Phước Mai – tỉnh Bình Định Xem chi tiết
225/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-10-2019 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Nước- tỉnh Bình Định Xem chi tiết
224/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-10-2019 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Nưa – tỉnh Phú Yên Xem chi tiết
223/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-10-2019 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Đại Lãnh – tỉnh Phú Yên Xem chi tiết
222/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-10-2019 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Đà Rằng – tỉnh Phú Yên Xem chi tiết
221/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-10-2019 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Gành Đèn – tỉnh Phú Yên Xem chi tiết
220/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-10-2019 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Kê Gà – tỉnh Bình Thuận Xem chi tiết
219/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-10-2019 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Hải – tỉnh Bình Thuận Xem chi tiết
218/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-10-2019 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Triều Dương – tỉnh Bình Thuận Xem chi tiết
217/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-10-2019 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Phú Quý – tỉnh Bình Thuận Xem chi tiết
216/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-10-2019 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Phan Rí – tỉnh Bình Thuận Xem chi tiết
215/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-10-2019 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận Xem chi tiết
207/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-10-2019 Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis, Đá Hàn, phao “58”, Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2019 Xem chi tiết
204/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-10-2019 Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “0” Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
203/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-10-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu Xem chi tiết
202/TBHH-TCTBĐATHHM 03-10-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề, đoạn từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “0” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “12”+1500m Xem chi tiết
201/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-10-2019 Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Rạch Giá thuộc tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Rạch Giá – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Xem chi tiết
200/TBHH-TCTBĐATHHMN 01-10-2019 Độ sâu khu nước trước bến cảng PVC-MS Xem chi tiết
199/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-09-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16” Xem chi tiết