Thứ hai, 18/01/2021

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
68/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-04-2020 Thi công nạo vét công trình khảo sát, nạo vét kiểm định định kỳ cầu cảng phân đoạn 9 – 17 của cầu Cảng căn cứ dịch vụ kỹ thuật dầu khí Xem chi tiết
67/TBHH-TCBĐATHHMN 16-04-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến sà lan 2000 – 5000DWT Cảng Quốc tế Thị Vải Xem chi tiết
66/TBHH-TCBĐATHHMN 14-04-2020 Độ sâu khu nước trước cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) Xem chi tiết
65/TBHH-TCBĐATHHMN 12-04-2020 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “13” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
64/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-04-2020 Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu số “13” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
63/TBHH-TCBĐATHHMN 10-04-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải ra vào bến cảng xăng dầu Petromekong Xem chi tiết
62/TBHH-TCTBĐATHHMN 09-04-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu Xem chi tiết
61/TBHH-TCTBĐATHHMN 07-04-2020 Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” báo hiệu khu vực thi công xử lý xác tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
60/TBHH-TCTBĐATHHMN 07-04-2020 Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “26A” Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
59/TBHH-TCBĐATHHMN 07-04-2020 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “26C”, “31A”, “31B” phục vụ phân luồng giao thông qua khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
58/TBHH-TCTBĐATHHMN 07-04-2020 Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “28” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
57/TBHH-TCTBĐATHHMN 07-04-2020 Về việc mở van ngầm CV001 trên đường ống dẫn khí 16A Bạch Hổ -Dinh Cố, khu vực giàn CCP Bạch Hổ Xem chi tiết
56/TBHH-TCBĐATHHMN 06-04-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2020 Xem chi tiết
55/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-04-2020 Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng số 4, số 5 của cảng Tân cảng Cát Lái Xem chi tiết
53/TBHH-TCTBĐATHHMN 01-04-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Dinh Xem chi tiết
52/TBHH-TCTBĐATHHMN 01-04-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải Xem chi tiết
51/TBHH-TCBĐATHHMN 01-04-2020 Độ sâu khu nước trước Cầu cảng B1 – cảng Container Tân Cảng – Cái Mép Xem chi tiết
50/TBHH-TCBĐATHHMN 31-03-2020 Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kerverlla, Mũi L’est, Propontis, phao “58”, P71 – ĐT83, vũng quay tàu VQ2 thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2019 Xem chi tiết
49/TBHH-TCBĐATHHMN 31-03-2020 Về thiết lập trạm điều tiết Soài Rạp số 1 (Trạm Soài Rạp 1) phục vụ thi công duy tu, nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp Xem chi tiết
47/TBHH-TCBĐATHHMN 31-03-2020 Về việc thi công duy tu, nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp Xem chi tiết