Thứ tư, 21/04/2021

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
131/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-06-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng Mỹ Thới – An Giang Xem chi tiết
130/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-06-2020 Về việc hoạt động thi công rải ống, lắp đặt PLEM, thi công đấu nối spools ngầm dưới biển, tiền chạy thử, chạy thử, đào hào chôn ống thuộc Dự án “đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt” Xem chi tiết
129/TBHH-TCTBĐATHHMN 23-06-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa Xem chi tiết
128/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-06-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 40.000DWT của Công ty TNHH Điện Lực Hiệp Phước Xem chi tiết
127/TBHH-TCBĐATHHMN 22-06-2020 Về việc kéo giàn Đại Hùng 01 từ Lô 05.1a đến cảng Dung Quất, Quảng Ngãi. Xem chi tiết
126/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-06-2020 Về việc hoạt động thi công rải ống dự án “Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2” điều chỉnh Xem chi tiết
124/TBHH-TCBĐATHHMN 15-06-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng nhập Clinker trên sông Soài Rạp Xem chi tiết
123/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-06-2020 Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Phú Quý Xem chi tiết
122/TBHH-TCBĐATHHMN 12-06-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến phân đoạn 9-17 Xem chi tiết
121/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-06-2020 Về việc hoạt động thi công rải ống cho dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh Xem chi tiết
120/TBHH-TCTBĐATHHMN 09-06-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16” Xem chi tiết
119/TBHH-TCTBĐATHHMN 09-06-2020 Về việc tàu RV GARDA làm sạch tuyến cáp SJC2 trong vùng biển Việt Nam Xem chi tiết
118/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-06-2020 Về thông số kỹ thuật khu neo đậu, tránh trú bão tại khu vực luồng Vũng Tàu – Thị Vải do Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu quản lý Xem chi tiết
117/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-06-2020 Về việc tàu Nile River hoạt động thi công đào hào và san lấp cho dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh Xem chi tiết
116/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-06-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai Xem chi tiết
114/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-06-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Bến Đầm – Côn Đảo Xem chi tiết
113/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-06-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo Xem chi tiết
110/TBHH-TCBĐATHHMN 02-06-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến 20.000 DWT Trạm nghiền Xi măng Phú Hữu Xem chi tiết
109/TBHH-TCTBĐATHHMN 01-06-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Vard Xem chi tiết
108/TBHH-TCTBĐATHHMN 01-06-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng K2 của Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Bà Rịa – Vũng Tàu Xem chi tiết