Thứ sáu, 22/01/2021

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
29/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-03-2012 Về khu vực chuyên dùng: hoạt động của giàn khoan OCEAN MONARCH tại mỏ Lan Đỏ – lô 06.1 Xem chi tiết
28/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-03-2012 Về việc hoàn thành trục vớt 02 container bị chìm tại khu vực hạ lưu phao “64”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
26/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-03-2012 Về việc container bị chìm tại khu vực vực hạ lưu phao “64”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
25/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-03-2012 Về việc thanh thải đầu kéo LA 05319 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao “65”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
23/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-03-2012 Về việc tàu cá LA 20242 bị chìm tại vùng biển Vũng Tàu Xem chi tiết
24/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-03-2012 Về việc Petro pacific 01 bị mắc cạn tại vùng biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Xem chi tiết
22/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-03-2012 Về việc đầu kéo LA 05319 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao “65”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
21/TBHH-TCTBĐATHHMN 09-03-2012 Về việc thi công nạo vét luồng Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
20/TBHH-TCTBĐATHHMN 07-03-2012 Về việc độ sâu luồng sông Dinh Xem chi tiết
19/TBHH-TCTBĐATHHMN 01-03-2012 Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “L1”, “L2” khống chế khu vực thi công công trình cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
18/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-02-2012 Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “93” luồng Định An – Cần Thơ đoạn Vàm Ô Môn Xem chi tiết
17/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-02-2012 Về việc thiết lập mới 08 phao báo hiệu hàng hải luồng Định An – Cần Thơ đoạn Vàm Ô Môn Xem chi tiết
16/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-02-2012 Độ sâu đoạn cạn vũng quay tàu VQ1 sau nạo vét duy tu bổ sung, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2011 Xem chi tiết
15/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-02-2012 Chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “BN1”, “BN2” khống chế xác tàu Biển Nam 17 bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
14/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-02-2012 Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Vietsovpetro Xem chi tiết
13/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-02-2012 Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan Key Hawaii Xem chi tiết
12/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-02-2012 Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải tại cầu cảng CMIT trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
11/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-02-2012 Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “BN1”, “BN2” khống chế xác tàu Biển Nam 17 bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
10/TBHH-TCTBDATHHMN 09-02-2012 Về việc chấm dứt hoạt động phao S trên luồng Đồng Nai Xem chi tiết
09/TBHH-TCTBDATHHMN 04-02-2012 Về việc thi công nạo vét bổ sung đoạn cạn vũng quay tàu VQ 1, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2011 Xem chi tiết