Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
07/TBHH-TCTBĐATHHMN 23-01-2013 Độ sâu vùng nước trước cầu cảng STX OSV Vũng Tàu trên luồng sông Dinh Xem chi tiết
06/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-01-2013 Thiết lập phao neo buộc tàu tránh bão tại vịnh Vân Phong – Khánh Hoà Xem chi tiết
04/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-01-2013 Thay đổi đặc tính ánh sáng Đèn biển Ba Kiềm Xem chi tiết
03/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-01-2013 Thay đổi đặc tính ánh sáng của Chập tiêu A-B trên luồng Quy Nhơn Xem chi tiết
02/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-01-2013 chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “A3” tại Cảng container Quốc tế Cái Mép trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
01/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-01-2013 Độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ từ phao số “21” đến Vàm Ô Môn Xem chi tiết
163/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-12-2012 Độ sâu vùng nước trước cảng Tổng hợp 20.000DWT – luồng Định An Cần Thơ Xem chi tiết
161/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-12-2012 Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng Vũng Tàu – Thị Vải năm 2012 Xem chi tiết
162/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-12-2012 Độ sâu khu nước trước cầu cảng tiếp nhận tàu 150.000DWT thuộc Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong Xem chi tiết
160/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-12-2012 Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2012 Xem chi tiết
159/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-12-2012 Độ sâu luồng sông Dinh Xem chi tiết
158/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-12-2012 Độ sâu luồng Định An – Cần Thơ từ phao “0” đến phao “21” Xem chi tiết
157/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-12-2012 Độ sâu luồng Năm Căn – Bồ Đề Xem chi tiết
156/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-12-2012 Độ sâu vùng nước trước cảng Thương cảng Vũng Tàu Xem chi tiết
155/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-12-2012 Độ sâu vùng nước trước cảng Xuất nhập khẩu xăng dầu Nhà Bè Xem chi tiết
154/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-12-2012 Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ: đoạn luồng mới thiết lập từ Cảng Cần Thơ đến Vàm Ô Môn Xem chi tiết
153/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-12-2012 Điều chỉnh các phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn Vàm Ô Môn Xem chi tiết
152/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-12-2012 Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Hà Tiên: đoạn luồng mới thiết lập từ phao số “0” đến Vũng quay tàu Xem chi tiết
151/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-12-2012 Về việc thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng Hà Tiên, đoạn từ phao số “0” vào đến Vũng quay tàu. Xem chi tiết
150/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-12-2012 Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập ứng cứu tràn dầu trên vùng biển Vũng Tàu Xem chi tiết