Thứ tư, 21/04/2021

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
109/TBHH-TCTBDATHHMN 23-11-2011 Độ sâu vùng nuớc truớc cầu cảng SITV trên sông Thị Vải Xem chi tiết
106/TBHH-TCTBDATHHMN 16-11-2011 TBHH về việc Thi công nạo vét đoạn cạn vũng quay tàu VQ1 luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2011 Xem chi tiết
105-TBHH-TCTBDATHHMN 15-11-2011 Độ sâu vùng nước trước cầu cảng PTSC Xem chi tiết
104/TBHH-TCTBDATHHMN 12-11-2011 TBHH về việc tạm ngưng hoạt động chập tiêu K1K2 luồng Sài Gòn – vũng Tàu Xem chi tiết
103/TBHH-TCTBDATHHMN 09-11-2011 TBHH v/v thiết lập mới 03 phao BHHH luồng Định An – Cần Thơ Xem chi tiết
102/TBHH-TCTBDATHHMN 08-11-2011 Hoạt động của giàn khoan Ocean Monarch lô 06.1 Xem chi tiết
101 /TBHH-TCTBĐATHHMN 07-11-2011 Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu Xem chi tiết
100/TBHH-TCTBDATHHMN 03-11-2011 Độ sâu vùng nước trước cảng Strategic Marine (triền đà) trên sông Dinh Xem chi tiết
96/TBHH-TCTBDATHHMN 24-10-2011 Độ sâu luồng Vũng Tàu-Thị Vải Xem chi tiết
89/TBHH-TCTBDATHHMN 18-10-2011 Vùng đón trả hoa tiêu mỏ Chim Sáo Xem chi tiết
88/TBHH-TCTBDATHHMN 17-10-2011 Độ sâu luồng Soài Rạp Xem chi tiết
40/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-08-2011 TBHH Về khu vực chuyên dùng: Thông báo chấm dứt hoạt động của Giàn khoan TOPAZ DRILLER, lô 16-2 Xem chi tiết