Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
105/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-08-2012 Về khu vực chuyên dùng: Khắc phục sự cố tuyến cáp AAG Xem chi tiết
104/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-08-2012 Hoạt động giàn khoan PVD III tại lô 05.1a Xem chi tiết
103/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-08-2012 Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động thi công công trình biển tại mỏ Hải Sư đen và Hải Sư trắng Xem chi tiết
102/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-08-2012 Độ sâu các đoạn cạn luồng Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
100/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-07-2012 Về khu vực chuyên dùng: Khảo sát biển phục vụ dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 Xem chi tiết
99/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-07-2012 Độ sâu vùng nước trước bến 20.000DWT trên sông Soài Rạp Xem chi tiết
98/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-07-2012 Độ sâu luồng Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
97/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-07-2012 Về việc thi công nạo vét luồng Soài Rạp – Hiệp Phước Xem chi tiết
96/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-07-2012 Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 118-119 thuộc thềm lục địa Việt Nam Xem chi tiết
95/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-07-2012 Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động thi công công trình biển tại mỏ Hải Sư đen và Hải Sư trắng Xem chi tiết
94/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-07-2012 Về việc thi công nạo vét luồng Soài Rạp – Hiệp Phước Xem chi tiết
93/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-07-2012 Độ sâu luồng Nha Trang Xem chi tiết
92/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-07-2012 Độ sâu luồng Vũng Rô Xem chi tiết
91/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-07-2012 Độ sâu luồng Cửa Tiểu – Sông Tiền Xem chi tiết
88/TBHH-TCTBDATHHMN 05-07-2012 Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan ENSCO 107, tại mỏ dầu khí Chim Sáo Xem chi tiết
87/TBHH-TCTBDATHHMN 03-07-2012 Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập ứng cứu tràn dầu trên vùng biển Vũng Tàu Xem chi tiết
86/TBHH-TCTBDATHHMN 29-06-2012 Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan PV Drilling II Xem chi tiết
86A/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-06-2012 Độ sâu luồng Định An – Cần Thơ đoạn cạn ngoài cửa Xem chi tiết
85/TBHH-TCTBDATHHMN 29-06-2012 Thay đổi đặc tính ánh sáng Đèn biển Hòn Nưa- Phú Yên Xem chi tiết
84/TBHH-TCTBDATHHMN 29-06-2012 Độ sâu vùng nước trước cảng container trung tâm Sài Gòn (SPCT) Xem chi tiết