Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
82/TBHH-TCTBDATHHMN 28-06-2012 Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đầm Môn Xem chi tiết
83/TBHH-TCTBDATHHMN 28-06-2012 Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu chuyên dùng phục vụ thi công công trình dự án cảng nước sâu Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận Xem chi tiết
81/TBHH-TCTBDATHHMN 28-06-2012 Về việc thi công nạo vét duy tu luồng Định An – Cần Thơ năm 2012 Xem chi tiết
80/TBHH-TCTBDATHHMN 27-06-2012 Độ sâu luồng Quy Nhơn Xem chi tiết
78/TBHH-TCTBDATHHMN 21-06-2012 Về khu vực chuyên dùng: hoạt động khoan thăm dò của giàn khoan Trident-15 ngoài khơi vùng biển Cà Mau Xem chi tiết
77/TBHH-TCTBĐATHHMN 18-06-2012 Độ sâu vùng nước trước cảng Phú Mỹ trên sông Thị Vải Xem chi tiết
76/TBHH-TCTBDATHHMN 11-06-2012 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “XM” tại khu vực Cảng nhà máy xi măng Nhơn Trạch trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
74/TBHH-TCTBĐATHHMN 07-06-2012 Về việc thiết lập mới phao báo hiệu vùng nước cảng Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong Xem chi tiết
73TBHH-TCTBĐATHHMN 06-06-2012 Về hoạt động chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 2D, Lô 127 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam Xem chi tiết
72/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-06-2012 Về việc phục hồi hoạt động chập tiêu AB luồng Quy Nhơn Xem chi tiết
71/TBHH-TCTBĐATHHMN 01-06-2012 Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 120 thuộc thềm lục địa Việt Nam Xem chi tiết
70/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-05-2012 Về việc thay đổi đặc tính chập tiêu AB luồng Quy Nhơn Xem chi tiết
69/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-05-2012 Về việc trục vớt tàu Trường Hải Star bị chìm tại khu vực phao “5” luồng Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
68/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-05-2012 Về việc chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu hàng hải “TH” và “TV” tại khu vực thi công trục vớt tàu Trường Hải Star bị chìm Xem chi tiết
67/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-05-2012 Phục hồi hoạt động đèn chính: đèn biển Hòn Khoai – tỉnh Cà Mau Xem chi tiết
66/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-05-2012 Về khu vực chuyên dùng: hoạt động của giàn khoan OCEAN MONARCH tại giếng Thạch Anh 3-1X lô 05-2/10 Xem chi tiết
65/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-05-2012 Hoạt động khảo sát địa chấn 3D tại Lô 01-02/10, ngoài khơi biển Nam Việt Nam Xem chi tiết
64/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-05-2012 Về việc Thiết lập phao báo hiệu hàng hải tại khu vực thi công xây dựng cầu Sài Gòn 2 Xem chi tiết
63/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-05-2012 Về việc chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chướng ngại vật nguy hiểm khống chế vị trí tàu kéo SG 5520 bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
62/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-05-2012 Độ sâu vùng nước trước cảng CD trên sông Soài Rạp Xem chi tiết