Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
56/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-05-2012 Về việc hoạt động thử nghiệm Hệ thống trợ giúp hành hải khu vực Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
55/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-05-2012 chiến dịch lắp đặt đường ống nội mỏ, Chân đế và khối thượng tầng giàn dầu giếng tại mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16.1 Xem chi tiết
54/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-05-2012 Độ sâu luồng Soài Rạp – Hiệp Phước Xem chi tiết
53/TBHH-TCTBĐATHHMN 14-05-2012 Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu chướng ngại vật nguy hiểm khống chế vị trí tàu kéo SG 5520 bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
52/TBHH-TCTBĐATHHMN 14-05-2012 Độ sâu luồng Đồng Nai Xem chi tiết
50/TBHH-TCTBĐATHHMN 08-05-2012 Về việc thanh thải ghe gỗ LA 02406 bị chìm tại khu vực phao “69” và “71”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
51/TBHH-TCTBĐATHHMN 08-05-2012 Về việc chấm dứt hoạt động hệ thống báo hiệu hàng hải trên nhánh phía Bắc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ Xem chi tiết
49/TBHH-TCTBĐATHHMN 08-05-2012 Hoạt động xây lắp ngoài khơi Phan Thiết Xem chi tiết
48/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-05-2012 Về việc ghe gỗ LA 02406 bị chìm tại khu vực phao “69” và “71”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
46/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-04-2012 Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Sài Gòn Shipyard Xem chi tiết
45/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-04-2012 Về việc thi công trục vớt tàu Trường Hải Star bị chìm trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
43/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-04-2012 Về việc thi công trục vớt Container trên tàu Trường Hải Star bị chìm trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
42/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-04-2012 Độ sâu khu nước trước cầu cảng và vũng quay tàu thuộc dự án đầu tư xây dựng Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong Xem chi tiết
41/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-04-2012 Về Khu vực chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 2D tại Lô 01/10 và khu vực lân cận, thềm lục địa Việt Nam Xem chi tiết
40/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-04-2012 Độ sâu vùng nước trước Ụ tàu SSIC Xem chi tiết
39/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-04-2012 Hoạt động khảo sát dòng chảy tại lô 05-2/10 và Lô 136, thềm lục địa Việt Nam Xem chi tiết
38/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-04-2012 Về việc tạm thời dừng hoạt động đón trả hoa tiêu tại Vùng đón trả hoa tiêu số 01 và chuyển hoạt động sang Vùng đón trả hoa tiêu số 02 Xem chi tiết
37/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-04-2012 Về việc chấm dứt hoạt động phao CT1 trên luồng Quy Nhơn Xem chi tiết
36/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-04-2012 Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “TV”, khống chế xác tàu Trường Hải Star bị chìm trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
35/TBHH-TCTBĐATHHMN 10-04-2012 Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chướng ngại vật biệt lập “TH” khống chế tàu Trường Hải Star bị chìm trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết