Thứ năm, 29/07/2021

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
15/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-02-2012 Chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “BN1”, “BN2” khống chế xác tàu Biển Nam 17 bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
14/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-02-2012 Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Vietsovpetro Xem chi tiết
13/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-02-2012 Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan Key Hawaii Xem chi tiết
12/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-02-2012 Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải tại cầu cảng CMIT trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
11/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-02-2012 Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “BN1”, “BN2” khống chế xác tàu Biển Nam 17 bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
10/TBHH-TCTBDATHHMN 09-02-2012 Về việc chấm dứt hoạt động phao S trên luồng Đồng Nai Xem chi tiết
09/TBHH-TCTBDATHHMN 04-02-2012 Về việc thi công nạo vét bổ sung đoạn cạn vũng quay tàu VQ 1, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2011 Xem chi tiết
08/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-02-2012 Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải trên luồng Đồng Nai Xem chi tiết
07 /TBHH-TCTBĐATHHMN 27-01-2012 Phục hồi hoạt động phao số “0” luồng Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
06/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-01-2012 Tạm ngừng hoạt động phao số “0” luồng Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
05/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-01-2012 Thay đổi đặc tính hoạt động của phao BHHH số 5 và 8 luồng Sông Dinh Xem chi tiết
03-TBHH-TCTBDATHHMN 11-01-2012 Độ sâu khu nước trước Bến phao BP7 trên sông Soài Rạp Xem chi tiết
01-TBHH-TCTBDATHHMN 03-01-2012 Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của tàu CS.CABLE RETRIEVER sửa chữa, khắc phục sự cố tuyến cáp AAG tại vùng biển Vũng Tàu Xem chi tiết
126/TBHH-TCTBDATHHMN 29-12-2011 Về việc thi công nạo vét luồng sông Dinh năm 2011 Xem chi tiết
125/TBHH-TCTBDATHHMN 27-12-2011 Về việc chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu hàng hải “A1” luồng Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
122/TBHH-TCTBDATHHMN 16-12-2011 Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Dự án bãi chế tạo kết cấu kim loại và thiết bị dầu khí (PVC-MS) trên luồng sông Dinh Xem chi tiết
118/TBHH-TCTBDATHHMN 12-12-2011 Độ sâu vùng nước trước cầu cảng PV GAS Vũng Tàu trên luồng sông Thị Vải Xem chi tiết
116/TBHH-TCTBDATHHMN 07-12-2011 Độ sâu luồng vào cảng Hà Tiên Xem chi tiết
115/TBHH-TCTBDATHHMN 01-12-2011 Diễn tập Ứng phó sự cố tràn dầu tại vùng biển Vũng Tàu Xem chi tiết
114/TBHH-TCTBDATHHMN 01-12-2011 Về việc Thiết lập báo hiệu nổi: Phao báo hiệu hàng hải “T1” tại khu vực Bãi cảng chế tạo kết cấu kim loại và thiết bị Dầu khí Sao Mai Bến Đình, trên luồng sông Dinh Xem chi tiết