Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
19/TBHH-TCTBĐATHHMN 01-03-2012 Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “L1”, “L2” khống chế khu vực thi công công trình cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
18/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-02-2012 Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “93” luồng Định An – Cần Thơ đoạn Vàm Ô Môn Xem chi tiết
17/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-02-2012 Về việc thiết lập mới 08 phao báo hiệu hàng hải luồng Định An – Cần Thơ đoạn Vàm Ô Môn Xem chi tiết
16/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-02-2012 Độ sâu đoạn cạn vũng quay tàu VQ1 sau nạo vét duy tu bổ sung, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2011 Xem chi tiết
15/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-02-2012 Chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “BN1”, “BN2” khống chế xác tàu Biển Nam 17 bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
14/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-02-2012 Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Vietsovpetro Xem chi tiết
13/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-02-2012 Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan Key Hawaii Xem chi tiết
12/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-02-2012 Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải tại cầu cảng CMIT trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
11/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-02-2012 Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “BN1”, “BN2” khống chế xác tàu Biển Nam 17 bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
10/TBHH-TCTBDATHHMN 09-02-2012 Về việc chấm dứt hoạt động phao S trên luồng Đồng Nai Xem chi tiết
09/TBHH-TCTBDATHHMN 04-02-2012 Về việc thi công nạo vét bổ sung đoạn cạn vũng quay tàu VQ 1, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2011 Xem chi tiết
08/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-02-2012 Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải trên luồng Đồng Nai Xem chi tiết
07 /TBHH-TCTBĐATHHMN 27-01-2012 Phục hồi hoạt động phao số “0” luồng Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
06/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-01-2012 Tạm ngừng hoạt động phao số “0” luồng Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
05/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-01-2012 Thay đổi đặc tính hoạt động của phao BHHH số 5 và 8 luồng Sông Dinh Xem chi tiết
03-TBHH-TCTBDATHHMN 11-01-2012 Độ sâu khu nước trước Bến phao BP7 trên sông Soài Rạp Xem chi tiết
01-TBHH-TCTBDATHHMN 03-01-2012 Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của tàu CS.CABLE RETRIEVER sửa chữa, khắc phục sự cố tuyến cáp AAG tại vùng biển Vũng Tàu Xem chi tiết
126/TBHH-TCTBDATHHMN 29-12-2011 Về việc thi công nạo vét luồng sông Dinh năm 2011 Xem chi tiết
125/TBHH-TCTBDATHHMN 27-12-2011 Về việc chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu hàng hải “A1” luồng Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
122/TBHH-TCTBDATHHMN 16-12-2011 Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Dự án bãi chế tạo kết cấu kim loại và thiết bị dầu khí (PVC-MS) trên luồng sông Dinh Xem chi tiết