Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
218/TBHH-TCTBĐATHHMN 23-09-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cảng KCN Đông Xuyên Xem chi tiết
216/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-09-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến 600cv và luồng vào bến 600cv thuộc Ban quản lý cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo Xem chi tiết
215/TBHH-TCTBĐATHHMN 18-09-2020 Về thông số kỹ thuật của vũng quay tàu, luồng tàu vào cảng và vùng nước trước bến nhà máy xi măng Nghi Sơn, tỉnh Khánh Hòa Xem chi tiết
213/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-09-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải Xem chi tiết
212/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-09-2020 Về việc tàu Nile River hoạt động thi công đào hào và san lấp hào cho dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh Xem chi tiết
211/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-09-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Dinh Xem chi tiết
210/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-09-2020 Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của đèn biển Cửa Tiểu, tỉnh Tiền Giang Xem chi tiết
209/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-09-2020 Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu cảng số 2 – khu vực mở rộng 48,2m (Bến sà lan 3.000DWT) và cầu cảng số 3 (cầu cảng K1 + K3 – 5.000DWT) – Bến cảng Đồng Nai Xem chi tiết
208/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-09-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước neo đậu tàu bến phao neo BP2, BP3, BP8, BP9, BP11 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái Xem chi tiết
207/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-09-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Tân cảng Quy Nhơn Xem chi tiết
205/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-10-2020 Về thông số kỹ thuật của vùng nước khu neo đậu cho tàu chờ đợi cầu, đợi luồng tại Vĩnh Tân – Bình Thuận Xem chi tiết
204/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-09-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo GMD BP17 (PL02), BP21 (PL03), BP22 (PL04) và BP23 (PL05) Xem chi tiết
203/TBHH-TCTBĐATHHMN 10-09-2020 Thông số kỹ thuật phạm vi và độ sâu khu nước trước cảng Vũng Rô Xem chi tiết
201/TBHH-TCTBĐATHHMN 09-09-2020 Về việc thi công khu vực khảo sát địa chấn dầu khí lô 15-1 phía đông tỉnh Bình Thuận Xem chi tiết
200/TBHH-TCTBĐATHHMN 08-09-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo HL01 (BP7), HL02 (BP8) và HL03 (BP9) của Công ty cổ phần vận tải và giao nhận Hải Long Xem chi tiết
199/TBHH-TCTBĐATHHMN 08-09-2020 Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng“K2” phục vụ thi công công trình “Hạ độ cao bãi chứa bùn K8” Xem chi tiết
198/TBHH-TCTBĐATHHMN 07-09-2020 Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Vũng Tàu Xem chi tiết
197/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-09-2020 Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis, Đá Hàn, phao “58”, Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2020 Xem chi tiết
196/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-10-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia Xem chi tiết
195/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-09-2020 Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước cầu cảng số 1, số 2 và số 3 thuộc cảng Tân Cảng Cát Lái Xem chi tiết