Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
204/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-10-2018 Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “33”, “35” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
203/TBHH-TCTBĐATHHMN 09-10-2018 Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải luồng chuyên dùng cảng kho xăng dầu Ngoại quan Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa Xem chi tiết
202/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-10-2018 Về việc sà lan SG 5411 bị chìm tại khu vực thi công cầu Phước Khánh trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
201/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-10-2018 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt Xem chi tiết
200/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-10-2018 Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Ba Kiềm Xem chi tiết
199/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-10-2018 Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Kê Gà Xem chi tiết
198/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-10-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề, đoạn từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “0” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “12”+1500m Xem chi tiết
197/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-10-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu Xem chi tiết
196/TBHH-TCTBĐATHHMN 02-10-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước các cảng nhà máy nhiệt điện Ô Môn I Xem chi tiết
195/TBHH-TCTBĐATHHMN 02-10-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến cảng chuyên dùng Xi măng Hiệp Phước – Công ty Xi măng Nghi Sơn Xem chi tiết
194/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-09-2018 Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS “ảo” trong vùng đón trả hoa tiêu luồng hàng hải Soài Rạp Xem chi tiết
193/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-09-2018 Về khu vực thi công công trình: Xếp giàn khoan DEEP DRILLER 3 lên tàu HUA SHENG LONG tại khu neo B11 – Vũng Tàu Xem chi tiết
192/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-09-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dinh Xem chi tiết
191/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-09-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước Cảng chuyên dụng xăng dầu Phước Khánh (PETIMEX) Xem chi tiết
190/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-09-2018 Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu đoạn từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16” Xem chi tiết
189/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-09-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải Xem chi tiết
188/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-09-2018 Vị trí neo đậu của tàu chứa dầu Chí Linh Xem chi tiết
187/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-09-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng vận tải Phan Thiết – Bình Thuận Xem chi tiết
186/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-09-2018 Độ sâu khu nước trước cảng Kho cảng khí hóa lỏng Cần Thơ Xem chi tiết
185/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-09-2018 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P” khống chế khu vực chuyển tải tại vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa Xem chi tiết