Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
295/TBHH-TCBĐATHHMN 31-12-2019 Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng của Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai Xem chi tiết
294/TBHH-TCBĐATHHMN 31-12-2019 Độ sâu khu nước bến phao neo tàu 50.000 DWT kho xăng dầu Cù Lao Tào và khu nước bến 1 và bến 2 (bến cầu cảng 01 và bến cầu cảng 02) cầu cảng 10.000DWT thuộc PVOIL Miền Đông Xem chi tiết
292/TBHH-TCBĐATHHMN 26-12-2019 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “SĐ3”, “SĐ4”, “SĐ5”, “SĐ6” phục vụ thi công kéo dây vượt sông Hậu thuộc dự án đường dây 500kV Sông Hậu – Đức Hòa Xem chi tiết
291/TBHH-TCBĐATHHMN 26-12-2019 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “H1”, “H2” phục vụ thi công Nạo vét luồng cửa Hà Tiên Xem chi tiết
290/TBHH-TCBĐATHHMN 26-12-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu V3 & V4 – Cảng VICT trên sông Sài Gòn Xem chi tiết
289/TBHH-TCBĐATHHMN 25-12-2019 Phạm vi độ sâu vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV) Xem chi tiết
288/TBHH-TCBĐATHHMN 25-12-2019 Độ sâu khu neo đậu chuyển tải tạm thời tại Duyên Hải – Trà Vinh của Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai Xem chi tiết
287/TBHH-TCBĐATHHMN 25-12-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu Xem chi tiết
286/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-12-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cầu cảng Xăng dầu số 1 (40.000DWT) và Cầu cảng Xăng dầu số 2 (5.000DWT) thuộc Bến cảng Xăng dầu PVOIL Nhà Bè Xem chi tiết
284/TBHH-TCTBĐATHHMN 23-12-2019 Về độ sâu khu nước trước Cảng Lafarge của Công ty TNHH Xi măng SIAM CITY Nhơn Trạch Xem chi tiết
283/TBHH-TCTBĐATHHMN 18-12-2019 Về việc tàu Filippo Brunelleschi hoạt động thi công công trình gói thầu xây dựng cầu cảng Nhà máy lọc dầu Long Sơn Xem chi tiết
281/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-12-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng A, B của Nhà máy lọc dầu Cát Lái – SaiGon Petro Xem chi tiết
280/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-12-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu tàu số 2 – cầu tàu số 3 Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn Xem chi tiết
279/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-12-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Tổng kho xăng dầu 102 mở rộng Xem chi tiết
278/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-12-2019 Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải An Thới Xem chi tiết
276/TBHH-TCTBĐATHHMN 10-12-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu (đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “21” đến rạch Gòi Lớn) Xem chi tiết
275/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-12-2019 Về việc tàu Niccolo Machiavelli hoạt động nạo vét luồng vào bến, khu nước trước bến, vũng quay tàu bến Hydrocarbon 1 và 2 thuộc Gói thầu F của dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam Xem chi tiết
274/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-12-2019 Về việc tàu NINA hoạt động nạo vét luồng vào bến, khu nước trước bến,vũng quay tàu bến Hydrocarbon 1 và 2 thuộc Gói thầu F của dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam Xem chi tiết
273/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-12-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng A, B của Nhà máy lọc dầu Cát Lái – SaiGon Petro Xem chi tiết
272/TBHH-TCTBDATHHMN 04-12-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng Tân Thuận 2 và các bến phao B37, B39 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn Xem chi tiết