Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
257/TBHH-TCBĐATHHMN 21-11-2019 Thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” báo hiệu khu vực thi công trục vớt tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
256/TBHH-TCBĐATHHMN 20-11-2019 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “V1”, “V2” báo hiệu chướng ngại vật tại khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
253/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-11-2019 Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “0” Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
251/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-11-2019 Về hoạt động khảo sát của tàu DN58 trên vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Xem chi tiết
249/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-11-2019 Thông số kỹ thuật hệ thống báo hiệu hàng hải Luồng hàng hải Nha Trang Xem chi tiết
247/TBHH-TCBĐATHHMN 06-11-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu (từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “21” + 1430m) Xem chi tiết
246/TBHH-TCBĐATHHMN 06-11-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng Hiệp Phước thuộc luồng hàng hải Soài Rạp Xem chi tiết
244/TBHH-TCBĐATHHMN 01-11-2019 Về việc tàu VSG-PRIDE bị mắc cạn trên luồng hàng hải Quy Nhơn Xem chi tiết
243/TBHH-TCTBĐATHHMN 01-11-2019 Về độ sâu khu nước neo đậu tàu bến phao BP8 và BP9 trên sông Gò Gia của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Hưng Thái Xem chi tiết
242/TBHH-TCTBĐATHHMN 31-10-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp Xem chi tiết
241/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-10-2019 Khảo sát rà quét chướng ngại vật do sự cố tàu Vietsun Integrity bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu. Xem chi tiết
239/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-10-2019 Về thông số kỹ thuật khu neo đậu chờ đợi cầu, đợi luồng, kết hợp tránh trú bão cho tàu thuyền tại vùng nước cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn quản lý Xem chi tiết
238/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-10-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng và các bến phao của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn Xem chi tiết
237/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-10-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng của Saigon Petro Xem chi tiết
236/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-10-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng xăng dầu Đồng Tháp (cầu cảng 5.000DWT) trên Sông Tiền của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp Xem chi tiết
233/TBHH-TCBĐATHHMN 22-10-2019 Phạm vi độ sâu khu nước bến phao neo tàu 50.000 DWT kho xăng dầu Cù Lao Tào và khu nước bến 1 và bến 2 (cảng dầu số 01 và cảng dầu số 02) cầu cảng 10.000 DWT thuộc PVOIL Miền Đông Xem chi tiết
232/TBHH-TCBĐATHHMN 22-10-2019 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Mũi Chụt – tỉnh Khánh Hòa Xem chi tiết
231/TBHH-TCBĐATHHMN 22-10-2019 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Chút – tỉnh Khánh Hòa Xem chi tiết
230/TBHH-TCBĐATHHMN 22-10-2019 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Ba Ngòi – tỉnh Khánh Hòa Xem chi tiết
229/TBHH-TCBĐATHHMN 22-10-2019 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Lớn – tỉnh Khánh Hòa Xem chi tiết