Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
218/TBHH-TCTBĐATHHMN 01-09-2021 Về khu vực thi công công trình nạo vét duy tu Luồng hàng hải Rạch Giá Xem chi tiết
215/TBHH-TCTBĐATHHMN 31-08-2021 Về thông số kỹ thuật khu nước sàn nâng tàu 4500T và khu nước trước cầu tàu số 3 – Nhà máy đóng tàu Ba Son mới Xem chi tiết
214/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-08-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng biển và đoạn Kênh Tắt đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu Xem chi tiết
213/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-08-2021 Về khu vực thi công công trình xây lắp tại Lô 05-1b ngoài khơi Việt Nam Xem chi tiết
211/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-08-2021 Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng số 3, cầu cảng số 4 Trung tâm Điện lực Duyên Hải Xem chi tiết
210/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-08-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16” Xem chi tiết
209/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-08-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề, đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “12”+1500m Xem chi tiết
208/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-08-2021 Về thông số kỹ thuật đoạn luồng chung (đoạn phía trong đê) tiếp giáp với đoạn luồng riêng ra vào Bến cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải Xem chi tiết
207/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-08-2021 Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng số 1, cầu cảng số 2, vũng quay tàu, luồng riêng ra vào Bến cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải Xem chi tiết
204/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-08-2021 Về thông số kỹ thuật khu nước trước Bến cảng container quốc tế cảng Sài Gòn – SSA (SSIT) Xem chi tiết
203/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-08-2021 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng thu thập dữ liệu gió và thủy triều bằng phao nổi (FLIDAR), dự án điện gió Thăng Long Wind, ngoài khơi mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận Xem chi tiết
202/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-08-2021 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng thu thập dữ liệu gió và thủy triều bằng phao nổi (FLIDAR), dự án điện gió Thăng Long Wind, ngoài khơi mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận Xem chi tiết
201/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-08-2021 Thiết lập mới báo hiệu luồng hàng hải dưới cầu Vàm Cống Xem chi tiết
200/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-08-2021 Về thông số kỹ thuật vùng nước trước Bến cảng Hyosung Vina Chemicals của Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina Xem chi tiết
199/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-07-2021 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “ĐH1”, “ĐH2”, “ĐH3” phục vụ thi công Dự án Nhà máy điện gió Đông Hải 1 Xem chi tiết
198/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-07-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cầu cảng số 4 (Cầu cảng B4), Cảng Gò Dầu B Xem chi tiết
197/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-07-2021 Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “NC1”, “NC2″ báo hiệu khu vực thi công nạo duy tu nạo vét duy tu Luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề. Xem chi tiết
196/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-07-2021 Thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả Hoa tiêu tại Định An – Cần Thơ Xem chi tiết
195/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-07-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2021 Xem chi tiết
194/TBHH-TCTBĐATHHMN 18-07-2021 Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “6” luồng hàng hải Soài Rạp Xem chi tiết