Thứ ba, 27/10/2020

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
135/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-07-2018 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “X2” tại vị trí tàu chìm Sơn Long 08 Xem chi tiết
134/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-07-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng SCT – GAS Xem chi tiết
133/TBHH-TCTBĐATHHMN 09-07-2018 Về việc di dời sà lan BTr-7759 bị chìm tại khu vực gần cảng VICT luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
132/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-07-2018 Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Ba Kiềm Xem chi tiết
131/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-07-2018 Về việc tàu An Phú 868 bị tai nạn trên vùng biển tỉnh Bình Thuận Xem chi tiết
130/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-07-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cảng Lotus Xem chi tiết
129/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-07-2018 Về việc sà lan bị chìm tại khu vực gần cảng VICT luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
128/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-07-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước cảng và vũng quay tàu cảng nhà máy đóng bao và phân phối xi măng Long Sơn Xem chi tiết
127/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-07-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến, vũng quay trở tàu và luồng vào cảng Trạm nghiền Cam Ranh Xem chi tiết
126/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-07-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng và các bến phao của Công ty CP Cảng Sài Gòn Xem chi tiết
125/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-06-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo SSV01 và SSV02 của Công ty cổ phần SSV (SSV Corp) Xem chi tiết
124/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-06-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu Xem chi tiết
123/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-06-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến tàu 2.200DWT – Cảng cổ phần Cát Lái Xem chi tiết
122/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-06-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến Dầu, bến Cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 Xem chi tiết
121/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-06-2018 Về độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An. Xem chi tiết
118/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-06-2018 Về việc thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải thuộc dự án Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Tiên Hải, tỉnh Kiên Giang Xem chi tiết
117/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-06-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo Xem chi tiết
116/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-06-2018 Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “M1”, “M2” thuộc công trình thi công sửa chữa, phục hồi trạm đèn biển Cửa Tiểu Xem chi tiết
115/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-06-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng Saint – Gobain thuộc Công ty TNHH Saint – Gobain Việt Nam Xem chi tiết
114/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-06-2018 Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu đoạn từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16” Xem chi tiết