Thứ tư, 15/07/2020

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
68/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-04-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải Xem chi tiết
67/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-04-2018 Độ sâu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
66/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-04-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng nhà máy Thép Phú Mỹ Xem chi tiết
65/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-04-2018 Về thông số độ sâu khu nước trước bến trước cảng Than – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Xem chi tiết
64/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-03-2018 Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan TG 17234 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “8A” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
63/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-03-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn cửa Định An, luồng hàng hải Định An – Cần Thơ Xem chi tiết
62/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-03-2018 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải thuộc dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Thơm, tỉnh Kiên Giang Xem chi tiết
61/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-03-2018 Về độ sâu vùng nước trước Cầu cảng 75.000 DWT thuộc bến cảng Interflour Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Xem chi tiết
60/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-03-2018 Về độ sâu vùng nước trước Cầu cảng 7.000 DWT thuộc bến cảng Interflour Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Xem chi tiết
59/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-03-2018 Về việc sà lan TG 17234 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “8A” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
58/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-03-2018 Độ sâu khu nước trước cầu cảng B1 – cảng Container Tân Cảng – Cái Mép Xem chi tiết
57/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-03-2018 Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: độ sâu các đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu. Xem chi tiết
56/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-03-2018 Về độ sâu khu nước trước bến và vũng quay tàu 5000DWT tại phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Xem chi tiết
55/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-03-2018 Về thông số độ sâu khu nước ra luồng trước cảng Than nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Xem chi tiết
54/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-03-2018 Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Nha Trang Xem chi tiết
53/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-03-2018 Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Hà Tiên Xem chi tiết
52/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-03-2018 Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Ba Ngòi Xem chi tiết
51/TBHH-TCTBĐATHHMN 10-03-2018 Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Ba Kiềm Xem chi tiết
50/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-03-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải Xem chi tiết
49/TBHH-TCTBĐATHHMN 02-03-2018 Về độ sâu khu nước bến 1 và bến 2 cầu cảng 10.000 DWT – thuộc PVOIL Miền Đông Xem chi tiết