Thứ hai, 18/01/2021

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
192/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-09-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dinh Xem chi tiết
191/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-09-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước Cảng chuyên dụng xăng dầu Phước Khánh (PETIMEX) Xem chi tiết
190/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-09-2018 Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu đoạn từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16” Xem chi tiết
189/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-09-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải Xem chi tiết
188/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-09-2018 Vị trí neo đậu của tàu chứa dầu Chí Linh Xem chi tiết
187/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-09-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng vận tải Phan Thiết – Bình Thuận Xem chi tiết
186/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-09-2018 Độ sâu khu nước trước cảng Kho cảng khí hóa lỏng Cần Thơ Xem chi tiết
185/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-09-2018 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P” khống chế khu vực chuyển tải tại vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa Xem chi tiết
184/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-09-2018 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt Xem chi tiết
183/TBHH-TCTBĐATHHMN 18-09-2018 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “N1”, “N2”, “N3”, “N4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt Xem chi tiết
182/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-09-2018 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “N1”, “N2”, “N3”, “N4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt Xem chi tiết
181/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-09-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Tiền Xem chi tiết
180/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-09-2018 Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Trần Đề Xem chi tiết
179/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-09-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp Xem chi tiết
178/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-09-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia Xem chi tiết
177/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-09-2018 Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề năm 2018. Xem chi tiết
176/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-09-2018 Độ sâu khu nước trước cảng Công ty Đóng tàu An Phú Xem chi tiết
175/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-09-2018 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “7A” khống chế khu vực tàu KH-96742TS bị chìm trên luồng hàng hải Ba Ngòi Xem chi tiết
174/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-09-2018 Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu KH-96742TS (tên trước KH-96792TS) bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Ba Ngòi Xem chi tiết
173/TBHH-TCTBĐATHHMN 31-08-2018 Về việc khảo sát tuyến ống biển dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt Xem chi tiết