Chủ nhật, 20/06/2021

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
14/TBHH-TCTBĐATHHMN 01-02-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến 50.000 DWT, vũng quay tàu và khu nước tiếp giáp luồng hàng hải Đầm Môn – cảng tổng hợp Bắc Vân Phong (giai đoạn mở đầu) Xem chi tiết
13/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-02-2019 Về việc thi công nạo vét duy tu Vũng quay tàu cảng Tân Cảng Cái Mép Xem chi tiết
12/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-01-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo SR03, SR04, SR05, BP-SR6A và khu chuyển tải CT-SR7 của Công ty cổ phần Nhà Rồng Xem chi tiết
11/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-01-2019 Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “10A” trên luồng hàng hải Đồng Nai Xem chi tiết
10/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-01-2019 Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “19” trên luồng hàng hải Đồng Nai Xem chi tiết
09/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-01-2019 Về việc thi công nạo vét khu nước trước hai bến cảng Interflour Xem chi tiết
08/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-01-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Quốc tế SP-PSA Xem chi tiết
07/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-01-2019 Độ sâu vùng nước trước Cầu cảng số 2 (cầu cảng K2-5000 DWT) và cầu cảng số 3 (Cầu K1+K3-5000 DWT) – Bến cảng Đồng Nai Xem chi tiết
06/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-01-2019 Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan TG15999 bị chìm trên luồng hàng hải Sông Tiền Xem chi tiết
05/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-01-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo B.TT4, B.TT5, B.TT8, B.TT9 của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Hải Đăng Xem chi tiết
04/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-01-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo ĐT1 (BP1), ĐT2 (BP2), ĐT3 (BP3) và ĐT9 (TL09) của Tổng công ty cổ phần đường sông miền Nam Xem chi tiết
03/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-01-2019 Về việc sà lan TG15999 bị chìm trên luồng hàng hải Sông Tiền Xem chi tiết
02/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-01-2019 Độ sâu vùng nước trước cầu Cảng Đầm Môn – tỉnh Khánh Hòa Xem chi tiết
01/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-01-2019 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “C1”, “C2” phục vụ thi công dự án cảng tổng hợp Cái Mép giai đoạn 1 Xem chi tiết
261/TBHH-TCTBĐATHHMN 31-12-2018 Thiết lập mới các đèn hướng số “26A”, “32A” và đăng tiêu số “59” thuộc tuyến luồng hàng hải Soài Rạp Xem chi tiết
260/TBHH-TCTBĐATHHMN 31-12-2018 Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn thuộc luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải (bao gồm cả luồng hàng hải sông Dinh) Xem chi tiết
259/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-12-2018 Thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS “thực” cho các phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp Xem chi tiết
258/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-12-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng và vũng quay tàu của Cảng dầu – Kho 186 – Cục Xăng dầu Xem chi tiết
257/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-12-2018 Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu Xem chi tiết
256/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-12-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Định An – Sông Hậu Xem chi tiết