Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
200 /TBHH-TCTBĐATHHMN 07-11-2017 Về việc vị trí các tàu Biển Bắc 16, Nam Khánh 26, Hà Trung 98, Sơn Long 08, Việt Thuận 168, Hoa Mai 68, Jupiter bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn Xem chi tiết
199 /TBHH-TCTBĐATHHMN 06-11-2017 Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải “V1”, “V2”, “NK” báo hiệu vị trí tàu Biển Bắc 16 và Nam Khánh 26 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn Xem chi tiết
198/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-11-2017 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2” khống chế khu vực đổ thải phục vụ nạo vét bến cảng chuyên dùng của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận Xem chi tiết
197/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-11-2017 Về việc các tàu Biển Bắc 16, Nam Khánh 26, Hà Trung 98, Sơn Long 08, An Phú 168, Hoa Mai 68, Jupiter và Fei Yua 9 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn Xem chi tiết
196/TBHH-TCTBĐATHHMN 31-10-2017 Về thông số độ sâu vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV) Xem chi tiết
195/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-10-2017 Về khu vực thi công công trình: Nạo vét hố dìm và đào hố đặt rùa Ụ nổi 8500T Nhà máy đóng tàu Ba Son mới Xem chi tiết
194/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-11-2017 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16” Xem chi tiết
193/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-10-2017 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn Xem chi tiết
192/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-10-2017 Độ sâu khu nước trước cảng POSCO trên sông Thị Vải Xem chi tiết
191/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-10-2017 Độ sâu khu nước trước cảng POSCO SS – VINA trên sông Thị Vải Xem chi tiết
190/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-10-2017 Về Đáy cá trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
189/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-10-2017 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải Xem chi tiết
188/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-10-2017 Về khu vực thi công hạng mục nạo vét khu nước trước bến, xây dựng tuyến bến cập tàu và cầu cảng – Dự án ĐTXD Kho – cảng Tổng hợp Hóa Sinh Vàm Cỏ Đồng Nai Xem chi tiết
187/TBHH-TCTBĐATHHMN 23-10-2017 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T” báo hiệu vị trí tàu Quang Trung 05 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
186/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-10-2017 Về việc tàu Quang Trung 05 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
185/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-10-2017 Thông số kỹ thuật vùng đón trả hoa tiêu luồng hàng hải Soài Rạp Xem chi tiết
184/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-10-2017 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng Cảng quốc tế Thị Vải Xem chi tiết
183/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-10-2017 Về việc khảo sát lắp đặt 02 cover bảo vệ 02 mặt bích tuyến ống khí Rạng Đông – Bạch Hồ gần Riser Block CCP Bạch Hổ Xem chi tiết
182/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-10-2017 Độ sâu khu nước trước cảng, vũng quay tàu và luồng tàu ra/vào thuộc gói thầu số 8 – Dự án cảng biển Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải Xem chi tiết
181/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-10-2017 Về độ sâu vùng nước trước cảng nhập nguyên liệu – Trạm nghiền xi măng Hạ Long Xem chi tiết