Thứ sáu, 22/01/2021

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
141/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-07-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo BP1, BP2 và BP3 của Công ty cổ phần xây dựng Sài Gòn M.E.G.A Xem chi tiết
140/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-07-2018 Về việc tàu lai Hòa Phú 01 bị mắc cạn tại khu vực trạm Hải đăng Phan Rí Xem chi tiết
139/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-07-2018 Về việc khảo sát ROV và sửa chữa freespan các tuyến ống STV-RĐ-BH-LH, TGT-BH & RP3-RC1 năm 2018 Xem chi tiết
138/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-07-2018 Độ sâu khu nước trước bến cảng Bà Rịa Serece Xem chi tiết
137/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-07-2018 Thông số kỹ thuật đoạn luồng từ hạ lưu phao số “9” – 236m đến thượng lưu phao số “11” + 328m thuộc luồng hàng hải Ba Ngòi Xem chi tiết
136/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-07-2018 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “NK” tại vị trí tàu chìm Nam Khánh 26 Xem chi tiết
135/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-07-2018 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “X2” tại vị trí tàu chìm Sơn Long 08 Xem chi tiết
134/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-07-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng SCT – GAS Xem chi tiết
133/TBHH-TCTBĐATHHMN 09-07-2018 Về việc di dời sà lan BTr-7759 bị chìm tại khu vực gần cảng VICT luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
132/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-07-2018 Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Ba Kiềm Xem chi tiết
131/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-07-2018 Về việc tàu An Phú 868 bị tai nạn trên vùng biển tỉnh Bình Thuận Xem chi tiết
130/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-07-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cảng Lotus Xem chi tiết
129/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-07-2018 Về việc sà lan bị chìm tại khu vực gần cảng VICT luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
128/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-07-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước cảng và vũng quay tàu cảng nhà máy đóng bao và phân phối xi măng Long Sơn Xem chi tiết
127/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-07-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến, vũng quay trở tàu và luồng vào cảng Trạm nghiền Cam Ranh Xem chi tiết
126/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-07-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng và các bến phao của Công ty CP Cảng Sài Gòn Xem chi tiết
125/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-06-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo SSV01 và SSV02 của Công ty cổ phần SSV (SSV Corp) Xem chi tiết
124/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-06-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu Xem chi tiết
123/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-06-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến tàu 2.200DWT – Cảng cổ phần Cát Lái Xem chi tiết
122/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-06-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến Dầu, bến Cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 Xem chi tiết