Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
172 /TBHH-TCBĐATHHMN 22-06-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng 20.000 DWT cảng Dầu Thực Vật Nhà Bè Xem chi tiết
169/TBHH-TCTBĐATHHMN 18-06-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Trần Đề Xem chi tiết
168/TBHH-TCTBĐATHHMN 18-06-2021 Về tọa độ các hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển. Xem chi tiết
167/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-06-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng hạ lưu PTSC Xem chi tiết
165/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-06-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng số 01 và cầu cảng số 02 Bến cảng Phan Thiết của Liên danh Công ty TNHH Thép Trung Nguyên và Công ty cổ phần Khai thác Khoáng sản và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Trung Nguyên. Xem chi tiết
164/TBHH-TCBĐATHHMN 15-06-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước cầu cảng Vĩnh Hưng của Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai Xem chi tiết
163/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-06-2021 Về thông số kỹ thuật phạm vi độ sâu khu nước trước cảng dầu Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1 của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ Xem chi tiết
162/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-06-2021 Về thông số kỹ thuật phạm vi độ sâu khu nước trước cảng dầu Nhà máy điện Phú Mỹ 1 của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ Xem chi tiết
160/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-06-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16” Xem chi tiết
158/TBHH-TCTBĐATHHMN 07-06-2021 Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Hòn Hải Xem chi tiết
157/TBHH-TCTBĐATHHMN 07-06-2021 Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng Hyosung Vina Chemicals Xem chi tiết
155/TBHH-TCBĐATHHMN 04-06-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai Xem chi tiết
154/TBHH-TCBĐATHHMN 04-06-2021 Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải An Thới Xem chi tiết
153/TBHH-TCBĐATHHMN 03-06-2021 Thi công khu vực khảo sát địa chấn dầu khí lô 125 phía đông tỉnh Khánh Hòa Xem chi tiết
152/TBHH-TCTBĐATHHMN 02-06-2021 Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo thuộc cảng Xăng dầu Bình Định Xem chi tiết
151/TBHH-TCTBĐATHHMN 02-06-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng VinaOffshore Xem chi tiết
150/TBHH-TCTBĐATHHMN 02-06-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 5.000 DWT và Bến sà lan – Bến cảng Vĩnh Long của Công ty cổ phần Cảng Vĩnh Long Xem chi tiết
149/TBHH-TCTBĐATHHMN 02-06-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng Phú Đông của Công ty TNHH Phú Đông Xem chi tiết
148/TBHH-TCTBĐATHHMN 02-06-2021 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2”, “T3” phục vụ thi công Nhà máy điện gió Hiệp Thạnh Xem chi tiết
147/TBHH-TCTBĐATHHMN 31-05-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Gas PVC Phước Thái Xem chi tiết