Thứ năm, 02/04/2020

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
38/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-03-2017 Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải sông Dừa Xem chi tiết
37/TBHH-TCTBĐATHHMN 01-03-2017 Về việc điều động tàu PVN Đại Hùng Queen từ lô 05.1a đến điểm neo Xem chi tiết
36/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-02-2017 Về việc di dời sà lan bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia Xem chi tiết
35/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-02-2017 Về độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Nhà Máy Sửa Chữa và Đóng Tàu Sài Gòn Xem chi tiết
34/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-02-2017 Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Sông Dinh Xem chi tiết
33/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-02-2017 Về độ sâu khu nước trước cảng Cát Lái cho tàu 20.000DWT Xem chi tiết
32/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-02-2017 Về độ sâu khu nước cầu cảng xăng dầu Petec Cái Mép trên sông Thị Vải Xem chi tiết
31/TBHH-TCTBĐATHHMN 23-02-2017 Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”, “2”, “3”, “4” thuộc tuyến luồng cao tốc Rạch Giá – Phú Quốc Xem chi tiết
30/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-02-2017 Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Phú Quý Xem chi tiết
29/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-02-2017 Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Phan Thiết. Xem chi tiết
28/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-02-2017 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô. Xem chi tiết
27/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-02-2017 Về việc sà lan bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia Xem chi tiết
26/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-02-2017 Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T3”, “T4”, “T5”, “T6” phục vụ thi công Duy tu, nạo vét luồng Soài Rạp Xem chi tiết
25/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-02-2017 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến (phân đoạn 4-giai đoạn 1) nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn (Saigon Shipyard Co., Ltd) Xem chi tiết
24/TBHH-TCTBĐATHHMN 10-02-2017 Về khu vực thi công Duy tu, nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp Xem chi tiết
23/TBHH-TCTBĐATHHMN 10-02-2017 Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “16”, “18”, “20”, “22”, “24”, “26”, “27”, “29”, “31”, “33”, “35”, “37” thuộc tuyến luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai Xem chi tiết
22/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-01-2017 Về độ sâu khu nước trước cảng LPG Hồng Mộc – Cam Ranh Xem chi tiết
21/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-01-2017 Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “H1”, “H2” thuộc công trình Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Sơn Hải, tỉnh Kiên Giang Xem chi tiết
20/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-01-2017 Về việc sửa chữa tuyến cáp AAG trong vùng biển Việt Nam Xem chi tiết
19/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-01-2017 Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn. Xem chi tiết