Thứ sáu, 27/11/2020

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
218/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-11-2017 Về việc thiết lập mới 01 phao báo hiệu chuyên dùng “K8” thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2017. Xem chi tiết
217/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-11-2017 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T” báo hiệu vị trí tàu Quang Trung 05 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
216/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-11-2017 Về việc khu vực thi công công trình: Nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2017 Xem chi tiết
215/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-11-2017 Về việc rà quét chướng ngại vật trên luồng hàng hải Quy Nhơn sau cơn bão số 12 Xem chi tiết
214/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-11-2017 Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải “V1” báo hiệu vị trí tàu Biển Bắc 16 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn Xem chi tiết
213/TBHH-TCTBĐATHHMN 14-11-2017 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “X6” báo hiệu vị trí cabin tàu Jupiter bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn Xem chi tiết
212/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-11-2017 Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV) Xem chi tiết
211/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-11-2017 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Quốc tế SP-PSA sông Thị Vải Xem chi tiết
210/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-11-2017 Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2017 Xem chi tiết
209/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-11-2017 Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải “X2”, “X5” báo hiệu vị trí tàu Sơn Long 08, Jupiter bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn Xem chi tiết
208/TBHH-TCTBĐATHHMN 10-11-2017 Về thông số kỹ thuật đoạn mở rộng biên trái luồng hàng hải Quy Nhơn ra 50m từ phao số “4” đến phao số “6” Xem chi tiết
207/TBHH-TCTBĐATHHMN 10-11-2017 Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2017 Xem chi tiết
206 /TBHH-TCTBĐATHHMN 09-11-2017 Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải “X3”, “X4” báo hiệu vị trí tàu Hoa Mai 68, Việt Thuận 168 bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn Xem chi tiết
205/TBHH-TCTBĐATHHMN 08-11-2017 Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “4” thuộc luồng hàng hải Quy Nhơn Xem chi tiết
204 /TBHH-TCTBĐATHHMN 08-11-2017 Độ sâu khu nước trước bến Cảng Gò Dầu Xem chi tiết
203 /TBHH-TCTBĐATHHMN 08-11-2017 Độ sâu khu nước trước bến Cảng Đồng Nai Xem chi tiết
202 /TBHH-TCTBĐATHHMN 08-11-2017 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn từ Vũng quay tàu khu công nghiệp Hiệp Phước đến ngã ba Bình Khánh) Xem chi tiết
201 /TBHH-TCTBĐATHHMN 07-11-2017 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “X1” báo hiệu vị trí tàu Hà Trung 98 bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn Xem chi tiết
200 /TBHH-TCTBĐATHHMN 07-11-2017 Về việc vị trí các tàu Biển Bắc 16, Nam Khánh 26, Hà Trung 98, Sơn Long 08, Việt Thuận 168, Hoa Mai 68, Jupiter bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn Xem chi tiết
199 /TBHH-TCTBĐATHHMN 06-11-2017 Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải “V1”, “V2”, “NK” báo hiệu vị trí tàu Biển Bắc 16 và Nam Khánh 26 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn Xem chi tiết