Thứ tư, 08/04/2020

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
266/TBHH-TCBĐATHHMN 27-11-2019 Thông số kỹ thuật hệ thống báo hiệu hàng hải Luồng hàng hải Quy Nhơn Xem chi tiết
265/TBHH-TCBĐATHHMN 24-11-2019 Về thông số kỹ thuật luồng tạm phục vụ phân luồng giao thông qua khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
264/TBHH-TCBĐATHHMN 22-11-2019 Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “9” Luồng hàng hải Sông Dừa Xem chi tiết
263/TBHH-TCBĐATHHMN 22-11-2019 Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải “S1” Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
262/TBHH-TCBĐATHHMN 21-11-2019 Về việc sự cố cháy hầm hàng trên tàu Yong Shun đã được dập tắt Xem chi tiết
261/TBHH-TCBĐATHHMN 21-11-2019 Thiết lập mới 04 phao báo hiệu hàng hải “26B”, “26C”, “31A”, “31B” thuộc tuyến luồng tạm phục vụ phân luồng giao thông qua khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
260/TBHH-TCBĐATHHMN 21-11-2019 Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “28” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
259/TBHH-TCBĐATHHMN 21-11-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Kho xăng dầu VK102/Quân khu 7 Xem chi tiết
258/TBHH-TCBĐATHHMN 21-11-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai Xem chi tiết
257/TBHH-TCBĐATHHMN 21-11-2019 Thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” báo hiệu khu vực thi công trục vớt tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
256/TBHH-TCBĐATHHMN 20-11-2019 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “V1”, “V2” báo hiệu chướng ngại vật tại khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
253/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-11-2019 Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “0” Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
251/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-11-2019 Về hoạt động khảo sát của tàu DN58 trên vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Xem chi tiết
249/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-11-2019 Thông số kỹ thuật hệ thống báo hiệu hàng hải Luồng hàng hải Nha Trang Xem chi tiết
247/TBHH-TCBĐATHHMN 06-11-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu (từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “21” + 1430m) Xem chi tiết
246/TBHH-TCBĐATHHMN 06-11-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng Hiệp Phước thuộc luồng hàng hải Soài Rạp Xem chi tiết
244/TBHH-TCBĐATHHMN 01-11-2019 Về việc tàu VSG-PRIDE bị mắc cạn trên luồng hàng hải Quy Nhơn Xem chi tiết
243/TBHH-TCTBĐATHHMN 01-11-2019 Về độ sâu khu nước neo đậu tàu bến phao BP8 và BP9 trên sông Gò Gia của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Hưng Thái Xem chi tiết
242/TBHH-TCTBĐATHHMN 31-10-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp Xem chi tiết
241/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-10-2019 Khảo sát rà quét chướng ngại vật do sự cố tàu Vietsun Integrity bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu. Xem chi tiết