Thứ sáu, 27/11/2020

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
16/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-01-2017 Độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Dịch vụ dầu khí PTSC Xem chi tiết
15/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-01-2017 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
14/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-01-2017 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng SPCT Xem chi tiết
13/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-01-2017 Về độ sâu khu nước trước bến cầu cảng 70.000DWT và bến sà lan 1.500DWT, 2.500DWT – Cảng PTSC Phú Mỹ Xem chi tiết
12/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-01-2017 Về việc thi công nạo vét khu nước trước bến cảng Tân Cảng Cái Mép Thị Vải Xem chi tiết
11/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-01-2017 Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “5” luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu Xem chi tiết
10/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-01-2017 Về việc sửa chữa tuyến cáp APG trong vùng biển Việt Nam Xem chi tiết
09/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-01-2017 Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2” phục vụ thi công cải tạo, nâng cấp Cảng Quốc phòng Quân khu 7 trên sông Dinh, TP. Vũng Tàu Xem chi tiết
08/TBHH-TCTBĐATHHMN 09-01-2017 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “4” luồng hàng hải Đồng Nai Xem chi tiết
07/TBHH-TCTBĐATHHMN 08-01-2017 Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp: Độ sâu đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2016 Xem chi tiết
06/TBHH-TCTBĐATHHMN 07-01-2017 Về độ sâu khu nước trước Cảng than của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Xem chi tiết
05/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-01-2017 Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp: Độ sâu đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2016 Xem chi tiết
04/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-01-2017 Về việc hoàn thành di dời sà lan SG 0847 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “13” trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia Xem chi tiết
03/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-01-2017 Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HC1”, “HC2”, “HC3”, “HC4” phục vụ thi công dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang Xem chi tiết
02/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-01-2017 Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp: Độ sâu đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2016 Xem chi tiết
01/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-01-2017 Về việc thi công nạo vét duy tu Cảng dịch vụ Dầu khí Xem chi tiết
268/TBHH-TCTBĐATHHMN 31-01-2017 Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kervella, Mũi L’est, Propontis, P71-ĐT83, Phao “58”, Vũng quay tàu VQ1, Vũng quay tàu VQ2 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2016 Xem chi tiết
267/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-12-2016 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16” Xem chi tiết
266/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-12-2016 Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “28”, “30”, “32”, “39”, “41”, “43”, “45”, “E1”, “E2” thuộc tuyến luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai Xem chi tiết
265/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-12-2016 Về việc sà lan bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia Xem chi tiết