Thứ năm, 02/04/2020

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
103/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-05-2016 Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đăng tiêu đầu đê phía Bắc báo hiệu cửa sông Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Xem chi tiết
102/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-05-2016 Về việc phục hồi hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “19” luồng hàng hải Soài Rạp Xem chi tiết
101/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-05-2016 Về độ sâu khu vực các bến phao TB1, TB2, TB3 & TB4 của Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn Xem chi tiết
100/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-05-2016 Về việc tạm ngừng hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “19” luồng hàng hải Soài Rạp Xem chi tiết
99/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-05-2016 Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cảng SSIT – Tân Thành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Xem chi tiết
98/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-05-2016 Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ: Độ sâu đoạn luồng ngoài cửa biển Xem chi tiết
97/TBHH-TCTBĐATHHMN 23-05-2016 Về việc chấm dứt hoạt động của phao BHHH “B2” và bổ sung đặc tính phao BHHH “TH1” thi công cảng Baria Serece Xem chi tiết
96/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-05-2016 Về việc thiết lập mới 03 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “DH1”, “DH2”, “DH3” phục vụ thi công nạo vét gói thầu số 8 phần luồng chung Dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải – Trà Vinh Xem chi tiết
95/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-05-2016 Về khu vực chuyên dùng: Hành lang an toàn của mỏ Đại Hùng – Lô 05.1a Xem chi tiết
94/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-05-2016 Về độ sâu các bến phao neo đậu tàu của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn Xem chi tiết
93/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-05-2016 Về việc hoàn thành di dời ghe gỗ bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải “G1” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
92/TBHH-TCTBĐATHHMN 18-05-2016 Về việc ghe gỗ bị chìm trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
91/TBHH-TCTBĐATHHMN 18-05-2016 Về độ sâu vùng neo đậu tàu của Cảng Tân Thuận Xem chi tiết
90/TBHH-TCTBĐATHHMN 18-05-2016 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực nạo vét xã hội hóa luồng và vũng quay tàu, khu neo đậu, chuyển tải, tránh trú bão trên sông Thị Vải tỉnh Đồng Nai Xem chi tiết
89/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-05-2016 Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “Q1” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
88/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-05-2016 Về độ sâu vùng nước neo đậu tàu của Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội Xem chi tiết
87/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-05-2016 Về việc thiết lập mới 03 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1”, “A2”, “A3” giới hạn vùng nước thi công công trình đường ống thoát nước biển nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận Xem chi tiết
86/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-05-2016 Về việc tàu SUEANN tiến hành thi công lắp đặt tuyến cáp AAE-1 đoạn S1H.2 Xem chi tiết
85/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-05-2016 Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Đồng Nai Xem chi tiết
84/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-05-2016 Về khu vực thi công công trình lắp đặt tuyến cáp AAE-1 đoạn S1H.2 Xem chi tiết