Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
208/TBHH-TCTBĐATHHMN 10-11-2017 Về thông số kỹ thuật đoạn mở rộng biên trái luồng hàng hải Quy Nhơn ra 50m từ phao số “4” đến phao số “6” Xem chi tiết
207/TBHH-TCTBĐATHHMN 10-11-2017 Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2017 Xem chi tiết
206 /TBHH-TCTBĐATHHMN 09-11-2017 Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải “X3”, “X4” báo hiệu vị trí tàu Hoa Mai 68, Việt Thuận 168 bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn Xem chi tiết
205/TBHH-TCTBĐATHHMN 08-11-2017 Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “4” thuộc luồng hàng hải Quy Nhơn Xem chi tiết
204 /TBHH-TCTBĐATHHMN 08-11-2017 Độ sâu khu nước trước bến Cảng Gò Dầu Xem chi tiết
203 /TBHH-TCTBĐATHHMN 08-11-2017 Độ sâu khu nước trước bến Cảng Đồng Nai Xem chi tiết
202 /TBHH-TCTBĐATHHMN 08-11-2017 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn từ Vũng quay tàu khu công nghiệp Hiệp Phước đến ngã ba Bình Khánh) Xem chi tiết
201 /TBHH-TCTBĐATHHMN 07-11-2017 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “X1” báo hiệu vị trí tàu Hà Trung 98 bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn Xem chi tiết
200 /TBHH-TCTBĐATHHMN 07-11-2017 Về việc vị trí các tàu Biển Bắc 16, Nam Khánh 26, Hà Trung 98, Sơn Long 08, Việt Thuận 168, Hoa Mai 68, Jupiter bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn Xem chi tiết
199 /TBHH-TCTBĐATHHMN 06-11-2017 Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải “V1”, “V2”, “NK” báo hiệu vị trí tàu Biển Bắc 16 và Nam Khánh 26 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn Xem chi tiết
198/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-11-2017 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2” khống chế khu vực đổ thải phục vụ nạo vét bến cảng chuyên dùng của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận Xem chi tiết
197/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-11-2017 Về việc các tàu Biển Bắc 16, Nam Khánh 26, Hà Trung 98, Sơn Long 08, An Phú 168, Hoa Mai 68, Jupiter và Fei Yua 9 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn Xem chi tiết
196/TBHH-TCTBĐATHHMN 31-10-2017 Về thông số độ sâu vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV) Xem chi tiết
195/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-10-2017 Về khu vực thi công công trình: Nạo vét hố dìm và đào hố đặt rùa Ụ nổi 8500T Nhà máy đóng tàu Ba Son mới Xem chi tiết
194/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-11-2017 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16” Xem chi tiết
193/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-10-2017 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn Xem chi tiết
192/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-10-2017 Độ sâu khu nước trước cảng POSCO trên sông Thị Vải Xem chi tiết
191/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-10-2017 Độ sâu khu nước trước cảng POSCO SS – VINA trên sông Thị Vải Xem chi tiết
190/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-10-2017 Về Đáy cá trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
189/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-10-2017 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải Xem chi tiết