Chủ nhật, 20/06/2021

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
152/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-08-2017 Về độ sâu vùng nước trước bến xuất thủy – Trạm nghiền xi măng Hạ Long Xem chi tiết
151/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-08-2017 Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Ba Kiềm Xem chi tiết
150/TBHH-TCTBĐATHHMN 08-08-2017 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Tiền Xem chi tiết
149/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-08-2017 Thiết lập mới hệ thống phao, tiêu báo hiệu hàng hải thuộc dự án cảng than Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng Xem chi tiết
148/TBHH-TCTBĐATHHMN 02-08-2017 Về vị trí sà lan TV 1954 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp Xem chi tiết
147/TBHH-TCTBĐATHHMN 31-07-2017 Về độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic. Xem chi tiết
146/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-07-2017 Về vị trí sà lan TV 1954 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp Xem chi tiết
145/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-07-2017 Về việc sà lan TV 1954 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp Xem chi tiết
144/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-08-2017 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “13” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
143/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-07-2017 Về độ sâu vùng neo đậu tàu của Cảng Tân Thuận Xem chi tiết
142/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-07-2017 Về việc hoàn thành di dời sà lan ĐN 0941 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “33” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
141/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-07-2017 Về độ sâu các bến phao neo đậu tàu của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn Xem chi tiết
140/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-07-2017 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1”, “A2”, “A3” giới hạn vùng nước thi công công trình đường ống thoát nước biển nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận Xem chi tiết
139/TBHH-TCTBĐATHHMN 18-07-2017 Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “V1”, “V2” khống chế khu vực nạo vét luồng dẫn và vũng quay cảng nhập than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận Xem chi tiết
138/TBHH-TCTBĐATHHMN 18-07-2017 Về việc phục hồi hoạt động đèn chính của đèn biển Kê Gà Xem chi tiết
137/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-07-2017 Thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2” khu vực đổ thải phục vụ nạo vét bến cảng chuyên dùng của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận Xem chi tiết
136/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-07-2017 Về việc tàu CHEMROAD JOURNEY đã rời khỏi khu vực mắc cạn tại vùng biển tỉnh Bình Thuận Xem chi tiết
135/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-07-2017 Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”, “2” thuộc tuyến luồng vào cảng Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Xem chi tiết
134/TBHH-TCTBĐATHHMN 07-07-2017 Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Kê Gà Xem chi tiết
133/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-07-2017 Độ sâu khu nước trước cầu cảng PV Shipyard Xem chi tiết