Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
141/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-05-2021 Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện: các bãi cạn phía Đông Nam mũi Kỳ Vân trên vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Xem chi tiết
140/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-05-2021 Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện: các bãi cạn phía Đông Nam mũi Kỳ Vân trên vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Xem chi tiết
139/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-05-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
137/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-05-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Nha Trang Xem chi tiết
136/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-05-2021 Thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả Hoa tiêu tại Nha Trang Xem chi tiết
135/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-05-2021 Về độ sâu khu nước bến phao TL10; TL11 trên sông Ngã Bảy của Công ty CP Dịch vụ vận tải biển Hải Vân Xem chi tiết
134/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-05-2021 Về độ sâu khu nước bến phao BP4 trên sông Gò Gia của Công ty CP Dịch vụ vận tải biển Hải Vân Xem chi tiết
133/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-05-2021 Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Rạch Giá thuộc tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Rạch Giá – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Xem chi tiết
132/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-05-2021 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “19”, “20”, “21”, “22”, “23”, “24”, “25”, “26”, “27” luồng hàng hải Trần Đề (đoạn từ cảng biên phòng Trần Đề đến Vàm Nhơn Mỹ) Xem chi tiết
131/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-05-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng ra/vào và khu nước trước bến sà lan cảng Container Quốc tế SP-SSA (SSIT). Xem chi tiết
130/TBHH-TCBĐATHHMN 19-05-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo tàu trọng tải đến 150.000 DWT tại khu vực Sông Dinh, Vịnh Gành Rái, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu của Công ty TNHH Hoàng Nguyên Vũng Tàu Xem chi tiết
127/TBHH-TCTBĐATHHMN 18-05-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước cầu cảng 3.000 DWT và cầu cảng 1.000 DWT – Bến cảng Mỹ Tho của Công ty cổ phần Cảng Mỹ Tho Xem chi tiết
126/TBHH-TCTBĐATHHMN 14-05-2021 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1”, “B2” phục vụ thi công Bến phao BP5 trên sông Gò Gia Xem chi tiết
125/TBHH-TCTBĐATHHMN 14-05-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng Interflour Xem chi tiết
124/TBHH-TCTBĐATHHMN 14-05-2021 Về khu vực thi công dự án thiết lập hệ thống báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Trần Đề, đoạn từ cảng biên phòng Trần Đề đến vàm Nhơn Mỹ Xem chi tiết
123/TBHH-TCBĐATHHMN 13-05-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cảng Hà Lộc. Xem chi tiết
122/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-05-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu của khu nước trước Bến sà lan cảng Quốc tế Thị Vải của Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải Xem chi tiết
121/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-05-2021 Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “1A” luồng hàng hải Phú Quý Xem chi tiết
120/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-05-2021 Về việc thay đổi đặc tính phao báo hiệu hàng hải số “5” luồng hàng hải Phú Quý Xem chi tiết
119/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-05-2021 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng số “7” luồng hàng hải Phú Quý Xem chi tiết