Thứ sáu, 03/04/2020

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
156/TBHH-TCTBĐATHHMN 31-08-2015 Về việc hoàn thành di dời tàu EMINENCE bị mắc cạn trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp về vị trí neo đậu an toàn Xem chi tiết
155/TBHH-TCTBĐATHHMN 31-08-2015 Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải số “41”, “52” trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp Xem chi tiết
154/TBHH-TCTBĐATHHMN 31-08-2015 Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải số “55”, “56” và “60” trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp Xem chi tiết
152/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-08-2015 Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Hà Tiên. Xem chi tiết
153/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-08-2015 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp Xem chi tiết
151/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-08-2015 Về việc thi công kéo tàu EMINENCE ra khỏi vị trí mắc cạn Xem chi tiết
150/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-08-2015 Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2015 Xem chi tiết
149/TBHH-TCTBĐATHHMN 14-08-2015 Về việc triển khai dự án sửa chữa điểm lõm ống (dent) tại KP 11+033,32 trên đường ống dẫn khí 16A Bạch Hổ – Long Hải Xem chi tiết
148/TBHH-TCTBĐATHHMN 14-08-2015 Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16” Xem chi tiết
147/TBHH-TCTBĐATHHMN 14-08-2015 Về việc hoạt động khảo sát Địa vật lý khu vực lô 11-2/11, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam Xem chi tiết
146/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-08-2015 Về việc độ sâu khu nước trước cầu tàu V3&V4 – cảng VICT trên sông Sài Gòn Xem chi tiết
145/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-08-2015 Về việc độ sâu khu nước trước Bến cầu cảng 70.000DWT và Bến Sà lan 1.500 – 2.500DWT – cảng PTSC Phú Mỹ Xem chi tiết
144/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-08-2015 Về việc Hoạt động khoan thăm dò tại khu vực giếng khoan VGP-131-TB-1X, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam Xem chi tiết
143/TBHH-TCTBĐATHHMN 07-08-2015 Về việc thi công khảo sát, rà quét chướng ngại vật tại khu vực phao BHHH “T”, “K” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
142/TBHH-TCTBĐATHHMN 07-08-2015 Về việc độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu Xem chi tiết
141/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-07-2015 Về việc lắp đặt giàn khai thác dầu khí tại Lô 15-1 ngoài khơi Việt Nam Xem chi tiết
140/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-07-2015 Về thông số độ sâu khu neo đậu chuyển tải số 1, khu neo đậu chuyển tải số 2, khu neo đậu chuyển tải số 3 tại vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà. Xem chi tiết
139/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-07-2015 Về việc kéo giàn khoan PVD III từ Vũng Tàu tới giếng khoan DHN-2X của lô 05.1a Xem chi tiết
138/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-07-2015 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
137/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-07-2015 Về việc thực hiện công tác đấu nối, tiền chạy thử đường ống 26”, 16”, dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực Bạch Hổ, dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – giai đoạn 1 và dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng. Xem chi tiết