Thứ bảy, 19/06/2021

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
215/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-10-2016 Về việc rà quét chướng ngại vật đoạn luồng kết nối dự án ĐTXD luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu với tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ Xem chi tiết
214/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-10-2016 Thiết lập hệ thống phao báo hiệu hàng hải thuộc luồng sông Đồng Tranh, tuyến từ ngã ba Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến ngã ba sông Gò Gia và tuyến Tắt Cua Xem chi tiết
213/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-10-2016 Về việc việc thiết lập mới 15 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “QS1”, “QS2”, “QS3”, “QS4”, “QS5”, “QS6”, “QS7”, “QS8”, “QS9”, “QS10”, “QS11”, “QS12”, “QS13”, “QS14”, “QS21” và 02 cột tiêu “T1”; “T2” báo hiệu vùng nước cấm Căn cứ quân sự Cam Ranh Xem chi tiết
212/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-10-2016 Độ sâu khu nước trước cảng PVC-MS Xem chi tiết
211/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-10-2016 Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “M1”, “M2” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
210/TBHH-TCTBĐATHHMN 10-10-2016 Về việc sà lan số hiệu BL 7899 bị chìm trên luồng Đồng Nai Xem chi tiết
209/TBHH-TCTBĐATHHMN 07-10-2016 Độ sâu khu nước Khu neo chờ trên sông Hậu Xem chi tiết
208/TBHH-TCTBĐATHHMN 07-10-2016 Về độ sâu khu nước trước cảng Xi măng Nghi Sơn Xem chi tiết
207/TBHH-TCTBĐATHHMN 07-10-2016 Về độ sâu khu nước Khu neo chờ đầu luồng Quan Chánh Bố Xem chi tiết
206/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-10-2016 Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R1”, “R2” thuộc công trình Xây dựng cảng chuyên dùng Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 Xem chi tiết
205/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-10-2016 Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng kết nối dự án ĐTXD luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu với tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ Xem chi tiết
204/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-10-2016 Thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề đoạn từ thượng lưu phao “0” đến thượng lưu phao “12” + 1500m. Xem chi tiết
203/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-10-2016 Tọa độ đèn biển Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Sơn Ca và Nam Yết Xem chi tiết
202/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-10-2016 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16” Xem chi tiết
201/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-10-2016 Về khu vực thi công công trình: Nạo duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2016 Xem chi tiết
200/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-10-2016 Về độ sâu khu nước trước bến than 5.000DWT – nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 Xem chi tiết
199/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-10-2016 Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2016 Xem chi tiết
198/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-09-2016 Về việc thiết lập báo hiệu tình trạng giao thông trên luồng phục vụ điều tiết thi công cầu Bình Khánh và Phước Khánh Xem chi tiết
197/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-09-2016 Về việc thay đổi đặc tính báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “SR1”, “SR2”, “SR3”, “SR4” phục vụ thi công nạo vét khu neo đậu, chuyển tải tránh trú bão, chờ đợi vào bến cảng trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp Xem chi tiết
196/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-09-2016 Về việc việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “H1”, “H2” thuộc công trình thu và trạm bơm nước thô, dự án xây dựng nhà máy nước mặt sông Hậu, tỉnh Hậu Giang Xem chi tiết