Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
07/TBHH-TCTBĐATHHMN 08-01-2017 Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp: Độ sâu đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2016 Xem chi tiết
06/TBHH-TCTBĐATHHMN 07-01-2017 Về độ sâu khu nước trước Cảng than của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Xem chi tiết
05/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-01-2017 Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp: Độ sâu đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2016 Xem chi tiết
04/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-01-2017 Về việc hoàn thành di dời sà lan SG 0847 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “13” trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia Xem chi tiết
03/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-01-2017 Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HC1”, “HC2”, “HC3”, “HC4” phục vụ thi công dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang Xem chi tiết
02/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-01-2017 Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp: Độ sâu đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2016 Xem chi tiết
01/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-01-2017 Về việc thi công nạo vét duy tu Cảng dịch vụ Dầu khí Xem chi tiết
268/TBHH-TCTBĐATHHMN 31-01-2017 Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kervella, Mũi L’est, Propontis, P71-ĐT83, Phao “58”, Vũng quay tàu VQ1, Vũng quay tàu VQ2 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2016 Xem chi tiết
267/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-12-2016 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16” Xem chi tiết
266/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-12-2016 Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “28”, “30”, “32”, “39”, “41”, “43”, “45”, “E1”, “E2” thuộc tuyến luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai Xem chi tiết
265/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-12-2016 Về việc sà lan bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia Xem chi tiết
264/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-12-2016 Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Gành Đèn Xem chi tiết
263/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-12-2016 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước cầu cảng và vũng quay tàu dự án kho cảng xăng dầu K662-bến cảng xuất nhập xăng dầu Xem chi tiết
262/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-12-2016 Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn khu vực 2 và 3 thuộc đoạn luồng từ Km7+440 đến Km37+400 (từ sông Cái Mép đến phao số “0”) luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2016 Xem chi tiết
261/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-12-2016 Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “C1”, “C2” phục vụ công trình xây dựng nâng cấp kho xăng dầu K34/Cục Hậu cần/Quân khu 9 (giai đoạn 1) – Hạng mục: Nhà trực cầu tàu, cầu cảng 5.000DWT và nạo vét. Xem chi tiết
260/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-12-2016 Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “1”, “2”, “4”, “6”, “K3”, “K8” luồng hàng hải chuyên dùng vào cảng Xăng dầu K662 tại Ba Ngòi, Vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa Xem chi tiết
259/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-12-2016 Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu “54” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
258/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-12-2016 Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “8”, “10”, “14”, “15”, “19”, “21”, “T1”, “T2” thuộc tuyến luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai Xem chi tiết
257/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-12-2016 Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “1”, “3” luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào Sông Hậu Xem chi tiết
256/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-12-2016 Độ sâu các đoạn cạn Dần Xây, Đá Hàn, Navioil, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2016 Xem chi tiết