Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
92/TBHH-TCTBĐATHHMN 18-05-2016 Về việc ghe gỗ bị chìm trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
91/TBHH-TCTBĐATHHMN 18-05-2016 Về độ sâu vùng neo đậu tàu của Cảng Tân Thuận Xem chi tiết
90/TBHH-TCTBĐATHHMN 18-05-2016 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực nạo vét xã hội hóa luồng và vũng quay tàu, khu neo đậu, chuyển tải, tránh trú bão trên sông Thị Vải tỉnh Đồng Nai Xem chi tiết
89/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-05-2016 Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “Q1” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
88/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-05-2016 Về độ sâu vùng nước neo đậu tàu của Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội Xem chi tiết
87/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-05-2016 Về việc thiết lập mới 03 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1”, “A2”, “A3” giới hạn vùng nước thi công công trình đường ống thoát nước biển nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận Xem chi tiết
86/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-05-2016 Về việc tàu SUEANN tiến hành thi công lắp đặt tuyến cáp AAE-1 đoạn S1H.2 Xem chi tiết
85/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-05-2016 Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Đồng Nai Xem chi tiết
84/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-05-2016 Về khu vực thi công công trình lắp đặt tuyến cáp AAE-1 đoạn S1H.2 Xem chi tiết
83/TBHH-TCTBĐATHHMN 10-05-2016 Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải Xem chi tiết
82/TBHH-TCTBĐATHHMN 09-05-2016 Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cầu tàu số 7 cho tàu 30.000DWT và bến tàu 2.200DWT – Cảng Cổ phần Cát Lái Xem chi tiết
81/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-05-2016 Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “PQ1”, “PQ2” “PQ3”, “PQ4” thuộc dự án Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Xem chi tiết
80/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-05-2016 Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải “B1” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
79/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-04-2016 Về khu vực thi công: Tàu Long Châu thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ năm 2016 Xem chi tiết
78/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-04-2016 Về việc thi công Gói thầu 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu Xem chi tiết
77/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-04-2016 Về khu vực thi công công trình: Làm sạch tuyến cáp quang biển AAE-1 ngoài khơi vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Xem chi tiết
76/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-04-2016 Về việc thiết lập trạm điều tiết và triển khai công tác điều tiết phục vụ thi công tuyến ống tiếp nước từ nhà máy BOO cung cấp cho huyện Tân Phú Đông – tỉnh Tiền Giang. Xem chi tiết
75/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-04-2016 Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu chuyên dùng “TP1”, “TP2” phục vụ thi công tuyến ống tiếp nước từ nhà máy BOO cung cấp cho huyện Tân Phú Đông – tỉnh Tiền Giang Xem chi tiết
74/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-04-2016 Về độ sâu khu nước Vũng quay tàu, luồng tàu vào bến tạm và khu nước trước bến tạm – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 – Tỉnh Bình Thuận Xem chi tiết
73/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-04-2016 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải Xem chi tiết