Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
09/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-01-2022 Về thông số kỹ thuật của khu nước trước Cầu cảng số 3 (Cầu cảng B3) – Cảng Gò Dầu B Xem chi tiết
08/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-01-2022 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng, vũng quay tàu, khu nước cầu cảng chuyên dùng Bình Trị tại nhà máy Hòn Chông thuộc Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) – Chi nhánh Kiên Giang Xem chi tiết
07/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-01-2022 Về thông số kỹ thuật của khu vực cầu cảng SSIC, cầu tạm nối dài cầu cảng SSIC và các bến phao TB1, TB2, TB3 Xem chi tiết
06/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-01-2022 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Vard Vũng Tàu Xem chi tiết
05/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-01-2022 Về thông số kỹ thuật của khu nước, vũng quay tàu và luồng Dự án khu Bến cảng Cà Ná giải đoạn 1 – Cảng biển tổng hợp Cà Ná tại thôn Thương Diêm, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận Xem chi tiết
04/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-01-2022 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng 1.500 DWT thuộc cảng xăng dầu Soài Rạp – Hiệp Phước Xem chi tiết
03/TBHH-TCTBĐATHHMN 14-01-2022 Về thông số kỹ thuật của khu nước bến phao neo PL02, PL03, PL04 và PL05 Xem chi tiết
02/TBHH-TCTBĐATHHMN 14-01-2022 Về thông số kỹ thuật của khu nước bến phao neo Sowatco – ĐT1, Sowatco – ĐT2, Sowatco – ĐT3, Sowatco – TL09 Xem chi tiết
01/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-01-2022 Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng Tân Thuận Đông Xem chi tiết
331/TBHH-TCBĐATHHMN 31-12-2021 Về khu vực thi công công trình nạo vét, duy tu vùng nước cảng Lữ đoàn 125/ Vùng 2 Hải quân năm 2021 Xem chi tiết
330/TBHH-TCTBĐATHHMN 31-12-2021 Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “V1”, “V2” khống chế khu vực thi công hạng mục nạo vét luồng dẫn và vũng quay tàu Dự án: Cảng nhập than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân Xem chi tiết
329/TBHH-TCTBĐATHHMN 31-12-2021 Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Sông Dinh Xem chi tiết
328 /TBHH-TCTBĐATHHMN 31-12-2021 Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải Xem chi tiết
327/TBHH-TCTBĐATHHMN 31-12-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng số 3 (cầu cảng A3-10.000 DWT) và cầu cảng 2.000 DWT (cầu cảng A1) – Khu cảng Gò Dầu A tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Xem chi tiết
326/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-12-2021 Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “SĐ01”, “SĐ02” và “SĐ03” giới hạn khu vực thi công gói thầu xây lắp số 1 thuộc công trình: Đê bao dọc sông Hậu, tỉnh Vĩnh Long Xem chi tiết
325/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-12-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước cầu cảng 40.000DWT thuộc Kho xăng dầu VK102/Quân khu 7 Xem chi tiết
324/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-12-2021 Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Bến Đầm – Côn Đảo Xem chi tiết
323/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-12-2021 Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo Xem chi tiết
322 /TBHH-TCBĐATHHMN 30-12-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước các bến phao BP2, BP3, BP8, BP9, BP11 trên sông Gò Gia của Công ty Cổ phần Hưng Thái Holdings Xem chi tiết
321/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-12-2021 Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu cảng, bến phao 10.000 DWT và vũng quay trở tàu – tại dự án NMNĐ Sông Hậu 1 Xem chi tiết