Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
156 -TBHH-TCTBĐATHH 29-09-2014 Hoàn thành trục vớt sà lan LA 05485 bị chìm tại khu vực phao “64” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
155 -TBHH-TCTBĐATHH 29-09-2014 Vị trí giàn khai thác đầu giếng TGT H5-WHP và phạm vi an toàn hàng hải tại khu vực mỏ Tê Giác Trắng, lô 16-1, ngoài khơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Xem chi tiết
154 -TBHH-TCTBĐATHH 29-09-2014 Bắn đạn thật trên biển, khu vực biển Hòn Đồ, ngoài khơi vùng biển tỉnh Bình Thuận Xem chi tiết
153 -TBHH-TCTBĐATHH 26-09-2014 Thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2014 Xem chi tiết
152 -TBHH-TCTBĐATHH 26-09-2014 Thay đổi đặc tính tiêu trước A1, K1 và chấm dứt hoạt động của đăng tiêu số “61” luồng hàng hải Sài Gòn- Vùng Tàu. Xem chi tiết
151 -TBHH-TCTBĐATHH 26-09-2014 Phương tiện thủy bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
150 -TBHH-TCTBĐATHH 25-09-2014 Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo. Xem chi tiết
149 -TBHH-TCTBĐATHH 23-09-2014 Độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Trạm Xi măng Holcim Cát Lái Xem chi tiết
148 -TBHH-TCTBĐATHH 23-09-2014 Thông số kỹ thuật độ sâu luồng Sa Đéc – Đồng Tháp Xem chi tiết
147 -TBHH-TCTBĐATHH 18-09-2014 Thay đổi đặc tính đèn biển Bồ Đề Xem chi tiết
146 -TBHH-TCTBĐATHH 12-09-2014 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải khống chế vị trí sà lan chìm trên luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang Xem chi tiết
145 -TBHH-TCTBĐATHH 12-09-2014 Thi công rải ống từ giàn Đại Hùng 2 đến giàn Thiên Ưng, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam Xem chi tiết
144 -TBHH-TCTBĐATHH 11-09-2014 Thi công rải ống tại khu vực mỏ Bạch Hổ trong vùng biển Việt Nam Xem chi tiết
143 -TBHH-TCTBĐATHH 09-09-2014 Hoạt động khoan thăm dò dầu khí tại Lô 01&02/10, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam Xem chi tiết
142 -TBHH-TCTBĐATHH 09-09-2014 Hoạt động khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam Xem chi tiết
141 -TBHH-TCTBĐATHH 04-09-2014 Chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “T1”, “T2″ phục vụ thi công Nạo vét luồng Soài Rạp (Giai đoạn 2). Xem chi tiết
140-TBHH-TCTBĐATHH 29-08-2014 Thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng POSCO SS-VINA Xem chi tiết
139-TBHH-TCTBĐATHHMN 29-08-2014 Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề Xem chi tiết
138-TBHH-TCTBĐATHHMN 29-08-2014 Độ sâu vùng nước trước bến sà lan 3.000DWT cảng Đồng Nai. Xem chi tiết
137-TBHH-TCTBĐATHHMN 29-08-2014 Thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu cảng Xăng Dầu thuộc Tổng kho Xăng dầu Soài Rạp – Hiệp Phước Xem chi tiết