Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
72/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-06-2012 Về việc phục hồi hoạt động chập tiêu AB luồng Quy Nhơn Xem chi tiết
71/TBHH-TCTBĐATHHMN 01-06-2012 Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 120 thuộc thềm lục địa Việt Nam Xem chi tiết
70/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-05-2012 Về việc thay đổi đặc tính chập tiêu AB luồng Quy Nhơn Xem chi tiết
69/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-05-2012 Về việc trục vớt tàu Trường Hải Star bị chìm tại khu vực phao “5” luồng Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
68/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-05-2012 Về việc chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu hàng hải “TH” và “TV” tại khu vực thi công trục vớt tàu Trường Hải Star bị chìm Xem chi tiết
67/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-05-2012 Phục hồi hoạt động đèn chính: đèn biển Hòn Khoai – tỉnh Cà Mau Xem chi tiết
66/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-05-2012 Về khu vực chuyên dùng: hoạt động của giàn khoan OCEAN MONARCH tại giếng Thạch Anh 3-1X lô 05-2/10 Xem chi tiết
65/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-05-2012 Hoạt động khảo sát địa chấn 3D tại Lô 01-02/10, ngoài khơi biển Nam Việt Nam Xem chi tiết
64/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-05-2012 Về việc Thiết lập phao báo hiệu hàng hải tại khu vực thi công xây dựng cầu Sài Gòn 2 Xem chi tiết
63/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-05-2012 Về việc chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chướng ngại vật nguy hiểm khống chế vị trí tàu kéo SG 5520 bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
62/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-05-2012 Độ sâu vùng nước trước cảng CD trên sông Soài Rạp Xem chi tiết
61/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-05-2012 Về khu vực chuyên dùng: hoạt động lắp đặt thiết bị ngầm tại khu vực mỏ Lan Đỏ – Lan Tây, lô 06.1 Xem chi tiết
60/TBHH-TCTBĐATHHMN 18-05-2012 Độ sâu vùng nước trước cảng xi măng Chinfon cho sà lan 350DWT Xem chi tiết
59/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-05-2012 Thay đổi đặc tính ánh sáng Đèn biển Hòn Khoai – Cà Mau Xem chi tiết
58/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-05-2012 Độ sâu luồng Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
57/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-05-2012 Về khu vực chuyên dùng: Bắn đạn thật trên biển, khu vực Hòn Đá Tý, ngoài khơi Tỉnh Bình Thuận Xem chi tiết
56/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-05-2012 Về việc hoạt động thử nghiệm Hệ thống trợ giúp hành hải khu vực Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
55/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-05-2012 chiến dịch lắp đặt đường ống nội mỏ, Chân đế và khối thượng tầng giàn dầu giếng tại mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16.1 Xem chi tiết
54/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-05-2012 Độ sâu luồng Soài Rạp – Hiệp Phước Xem chi tiết
53/TBHH-TCTBĐATHHMN 14-05-2012 Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu chướng ngại vật nguy hiểm khống chế vị trí tàu kéo SG 5520 bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết