Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc tạm thời dừng hoạt động đón trả hoa tiêu tại Vùng đón trả hoa tiêu số 01 và chuyển hoạt động sang Vùng đón trả hoa tiêu số 02

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc tạm thời dừng hoạt động đón trả hoa tiêu tại Vùng đón trả hoa tiêu

số 01 và chuyển hoạt động sang Vùng đón trả hoa tiêu số 02

 VTU – 19 – 2012

 

– Vùng biển:  Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Tên luồng:  Luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ công văn số 252/CVHHVT-AT&TTHH ngày 10/4/2012 của Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu về việc “xử lý hậu quả tai nạn hàng hải giữa tàu Trường Hải Star và tàu Krairatch Dignity”.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong thời gian triển khai xử lý hậu quả tai nạn hàng hải giữa tàu Trường Hải Star và tàu Krairatch Dignity, tạm thời dừng hoạt động đón trả hoa tiêu tại Vùng đón trả hoa tiêu số 01 và chuyển hoạt động đón trả hoa tiêu sang Vùng đón trả hoa tiêu số 02 được quy định tại Quyết định số 46/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Những thông báo khác

Về việc thay đổi tác dụng của phao báo hiệu hàng hải số “B1”, “B2” phục vụ thi công xây dựng cảng Bà Rịa Serece

Thay đổi đặc tính hoạt động của phao BHHH số 5 và 8 luồng Sông Dinh

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng“K2” phục vụ thi công công trình “Hạ độ cao bãi chứa bùn K8”

Thông số kỹ thuật hệ thống báo hiệu hàng hải Luồng hàng hải Nha Trang

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô