Thứ tư, 10/08/2022

Thông báo hàng hải

Về khu vực chuyên dùng: Khắc phục sự cố tuyến cáp AAG

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực chuyên dùng: Khắc phục sự cố tuyến cáp AAG

VTU – 42 – 2012

Vùng biển: Bà Rịa – Vũng Tàu

          Căn cứ Văn bản số 110095/FCVT ngày 15/8/2012 của Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Việt Nam – chi nhánh Vũng Tàu về việc “Khắc phục sự cố tuyến cáp AAG”,

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Việt Nam – chi nhánh Vũng Tàu sẽ thực hiện công tác khắc phục sự cố tuyến cáp AAG với nội dung như sau:

  1. Khu vực hoạt động:

Thứ tự

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

1

08034’15.5” N

108057’45.5” E

2

08038’51.8” N

109000’31.5” E

3

08038’36.5” N

109001’03.4” E

4

08033’57.5” N

108058’12.7” E

(Hệ tọa độ WGS-84 do Cty CP Vận tải dầu khí VN cung cấp)

2.  Đặc điểm của phương tiện sửa chữa tuyến cáp:

– Tên Tàu: CS. ASEAN EXPLORER

– Quốc tịch: Singapore;

– Kích thước: 128,2m x 23,0m x 12,5m;

– Hô hiệu: S6AU9;

– IMO: 9236676;

3.  Thời gian hoạt động: Từ ngày 16/8/2012 đến ngày 20/9/2012.


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HC1”, “HC2”, “HC3”, “HC4” phục vụ thi công dự án Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang

Về khu vực chuyên dùng: Bắn đạn thật trên biển, tỉnh Kiên Giang

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2” phục vụ thi công cải tạo, nâng cấp Cảng Quốc phòng Quân khu 7 trên sông Dinh, TP. Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dinh

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính của đèn biển Bảy Cạnh