Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “39” luồng Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “39”

 luồng Vũng Tàu – Thị Vải

 VTU – 25 – 2014.

Vùng biển:        tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tên luồng:        Vũng Tàu – Thị Vải.

Tên báo hiệu:    Phao “39”.

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

“39”

10034’38”0N 107001’22”6E 10034’34”3N 107001’29”1E

Căn cứ báo cáo số 319/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 29/4/2014 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc thu hồi phao báo hiệu hàng hải số “39” luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải số “39” chấm dứt hoạt động từ ngày 5 tháng 5 năm 2014./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Độ sâu vùng nước thủy diện cầu cảng số 2 – Gò Dầu A

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng sông Gò Gia, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Tuyến hành hải tận dụng độ sâu trên sông Gò Gia.

Về độ sâu vùng nước trước cảng nhập nguyên liệu và bến xuất thủy – Trạm nghiền xi măng Hạ Long

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng Quốc tế Cam Ranh