Thứ sáu, 30/10/2020

Thông báo hàng hải

Độ sâu luồng An Thới

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu luồng An Thới


KGG – 07 – 2014

Vùng biển:  Kiên Giang

Tên luồng:  Luồng An Thới

Căn cứ báo cáo kỹ thuật số 365/BCKT-XNKSHHMN, ngày 23/04/2014 kèm theo bình đồ độ sâu, ký hiệu AT_1404, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 4/2014.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi tuyến luồng hàng hải An Thới, đoạn luồng được tính từ cặp phao số “1”, “2”  đến khu thủy diện trước cầu cảng An Thới có chiều dài 690m, bề rộng 50m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

– Tồn tại các điểm cạn có độ sâu là 5,3m; 5,7m; 5,9m, tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ

sâu

Hệ tọa độ VN2000

Hệ tọa độ WGS – 84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

5,3

10°00’52”6 N

104°00’48”3 E

10°00’49”0 N

104°00’54”8 E

5,7

10°00’52”9 N

104°00’48”3 E

10°00’49”3 N

104°00’54”7 E

5,9

10°00’52”0 N

104°00’48”3 E

10°00’48”4 N

104°00’54”8 E

– Ngoài điểm cạn kể trên độ sâu đạt 6,0 m trở lên.

2. Trong phạm vi thiết kế vũng quay tàu tại vùng nước thuỷ diện trước cầu cảng An Thới có đường kính 180m, tâm tại vị trí có toạ độ như sau:

Hệ tọa độ VN2000

Hệ tọa độ WGS – 84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

10°00’48”0 N

104°00’50”7 E

10°00’44”4 N

104°00’57”2 E

–         Độ sâu nhỏ nhất tính đến mực nước “0 Hải đồ” đạt 6,4 m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng An Thới đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và có biện pháp hành hải hợp lý khi qua đoạn luồng có độ sâu cạn kể trên.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link giai đoạn 1

Độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ từ phao số “21” đến Vàm Ô Môn

Về độ sâu luồng và vũng quay tàu tuyến luồng Soài Rạp nối dài (GĐ2) Đoạn từ thượng lưu cảng SPCT đến thượng lưu cảng Tân Cảng Hiệp Phước

Chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải “A1”, “A2”, “A3”, “A4” khống chế khu vực thi công Công trình Cải tạo nâng cấp đường dây 220KV Cai Lậy – Trà Nóc khoảng vượt sông Hậu

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề, đoạn từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “0” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “12”+1500m