Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ: Độ sâu đoạn luồng thiết kế Nạo vét duy tu năm 2014 sau nạo vét

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải  Định An – Cần Thơ: Độ sâu đoạn luồng thiết kế Nạo vét duy tu năm 2014 sau nạo vét

TVH – 07 – 2014

- Vùng biển:         Tỉnh Trà Vinh.

- Tên luồng:          Luồng Định An – Cần Thơ.

- Đoạn luồng:         Đoạn luồng từ hạ lưu cặp phao số “1”, “2”- 100m đến hạ lưu phao số “6” – 200m, đoạn luồng từ hạ lưu phao số “5”- 450m đến thượng lưu phao số “8” + 550m và đoạn luồng từ hạ lưu phao số “7” – 650m đến thượng lưu phao số “12”+1.150m.

Tiếp theo Thông báo hàng hải số 109/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày     03/7/2014 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế Nạo vét duy tu năm 2014 có bề rộng 100 mét, đoạn luồng từ hạ lưu cặp phao số “1”, “2”- 100m đến hạ lưu phao số “6”- 200m, đoạn luồng từ hạ lưu phao số “5”- 450m đến thượng lưu phao số “8” + 550m và đoạn luồng từ hạ lưu phao số “7” – 650m đến thượng lưu phao số “12”+1.150m, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” trong phạm vi nói trên có độ sâu nhỏ nhất đạt 3,5mét.

 (Theo Bình đồ độ sâu có ký hiệu từ NTNV_ĐA­_1407_01 đến NTNV_ĐA_1407_06, tỷ lệ 1:2000, thực hiện tháng 7 năm 2014).


Những thông báo khác

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2016

Về việc phương tiện thi công dự án xã hội hóa nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải sông Tiền (đoạn từ km31+500 đến thượng lưu cảng Mỹ Tho 500m)

Kéo giàn khoan Parameswara từ lô 09-2/09 Việt Nam đến Labuan – Malaysia

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “DH1”, “DH2” trên đoạn luồng chung dự án cảng biển Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Về việc thiết lập báo hiệu tình trạng giao thông trên luồng phục vụ điều tiết thi công cầu Bình Khánh và Phước Khánh