Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc Thiết lập báo hiệu nổi: Phao báo hiệu hàng hải “T1” tại khu vực Bãi cảng chế tạo kết cấu kim loại và thiết bị Dầu khí Sao Mai Bến Đình, trên luồng sông Dinh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc Thiết lập báo hiệu nổi: Phao báo hiệu hàng hải “T1” tại khu vực Bãi cảng chế tạo kết cấu kim loại và thiết bị Dầu khí Sao Mai Bến Đình, trên

luồng sông Dinh

 

 VTU – TG – 112 -2011.

– Vùng biển:     Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Tên luồng:      Luồng sông Dinh.

– Tên báo hiệu:  Phao “T1”.

Căn cứ công văn số 361/MSC-ES, ngày 29/11/2011 về việc thiết lập phao “T1”, báo hiệu công trình Bãi cảng chế tạo kết cấu kim loại và thiết bị Dầu khí Sao Mai Bến Đình trên luồng sông Dinh của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ và Báo cáo toạ độ số 207/BCP-XNKSHHMN, ngày 29/11/2011 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ đã hoàn thành thiết lập phao báo hiệu chuyên dùng “T1”, báo hiệu công trình Bãi cảng chế tạo kết cấu kim loại và thiết bị Dầu khí Sao Mai Bến Đình trên luồng sông Dinh với những đặc tính nhận biết sau:

– Tọa độ địa lý

Tên phao

Hệ toạ độ VN-2000

Kinh độ l

Vĩ độ j

“T1”

107°04’30”3E

10°23’46”9N

–   Tác dụng: Báo hiệu công trình Bãi cảng chế tạo kết cấu kim loại và thiết bị Dầu khí Sao Mai Bến Đình trên luồng sông Dinh.

ÑAËC ÑIEÅM NHAÄN BIEÁT :

– Phao đường kính 2,0 mét.

– Hình dạng:              Cần phao hình tháp lưới.

– Màu sắc:                  Toàn thân sơn màu vàng.

– Dấu hiệu đỉnh:       Một chữ “X” màu vàng.

– Số hiệu:                   Kẻ chữ  “T1” màu đỏ.

– Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1) , chu kỳ 12 giây.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng sông Dinh cần lưu ý vị trí phao báo hiệu trên, chú ý thận trọng đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.

Ghi chú:  Hệ toạ độ VN-2000.

Khi chuyển đổi hệ toạ độ địa lý trên sang hệ toạ độ WGS-84 và hệ toạ độ HN-72 thì tính chuyển theo bảng sau:

Tên

Kinh độ cộng thêm

Vĩ độ cộng thêm

Chuyển sang hệ HN-72

+ 04”9

-02”3

Chuyển sang hệ WGS-84

+ 06”5

-03”7

Những thông báo khác

Độ sâu vùng nuớc truớc cảng nhà máy đóng tàu và cơ khí hàng hải Sài Gòn trên sông Dinh

Thi công rải ống năm 2014 – Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1

Về việc rà quét chướng ngại vật khu neo chờ đầu luồng hàng hải Quan Chánh Bố

Độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1 & số 2, Công ty CPHH VEDAN Việt Nam

Về độ sâu khu nước trước bến cảng Tổng hợp Hóa sinh Vàm Cỏ Đồng Nai