Thứ bảy, 11/07/2020

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao S trên luồng Đồng Nai

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao S trên luồng Đồng Nai

HCM-04-2012

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng Đồng Nai

Tên báo hiệu: S

Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ HN-72

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

10045’56’’0N

106048’07’’0E

10045’53’’6N

106048’11’’8E

10045’52’’3N

106048’13’’5E

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam thông báo: Phao S chấm dứt hoạt động từ ngày 03/02/2011.

Ghi chú: Các Thông báo hàng hải số 117/TBHH-CTBĐATHH II ngày 29/6/2009, Thông báo hàng hải số 190/TBHH-CTBĐATHH II ngày 18/9/2009 và Thông báo hàng hải số 244/TBHH-CTBĐATHH II ngày 22/12/2009 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II không còn hiệu lực.

Những thông báo khác

Về chướng ngại hàng hải tại vùng biển Đông Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa (phía Đông Bắc mũi Lỗ Gió khoảng 1,2 Hải lý)

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu Biển Bắc 16 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn

Về việc thanh thải đầu kéo LA 05319 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao “65”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Độ sâu các đoạn cạn Dần Xây, Đá Hàn, Navioil, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2016

Thông số độ sâu của khu nước bến phao neo và vũng quay tàu Cảng xăng dầu Vũng Rô, Tỉnh Phú Yên