Chủ nhật, 20/09/2020

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao S trên luồng Đồng Nai

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao S trên luồng Đồng Nai

HCM-04-2012

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng Đồng Nai

Tên báo hiệu: S

Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ HN-72

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

10045’56’’0N

106048’07’’0E

10045’53’’6N

106048’11’’8E

10045’52’’3N

106048’13’’5E

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam thông báo: Phao S chấm dứt hoạt động từ ngày 03/02/2011.

Ghi chú: Các Thông báo hàng hải số 117/TBHH-CTBĐATHH II ngày 29/6/2009, Thông báo hàng hải số 190/TBHH-CTBĐATHH II ngày 18/9/2009 và Thông báo hàng hải số 244/TBHH-CTBĐATHH II ngày 22/12/2009 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II không còn hiệu lực.

Những thông báo khác

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 7098 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2013

Về việc đóng/mở van ngầm CV001 trên đường ống dẫn khí 16A Bạch Hổ-Dinh Cố, khu vực giàn CCP Bạch Hổ

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis, Đá Hàn, phao “58”, Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2018

Về việc tạm ngừng hoạt động của báo hiệu hàng hải AIS “ảo” khu vực vịnh Gành Rái, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu