Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao S trên luồng Đồng Nai

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao S trên luồng Đồng Nai

HCM-04-2012

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng Đồng Nai

Tên báo hiệu: S

Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ HN-72

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

10045’56’’0N

106048’07’’0E

10045’53’’6N

106048’11’’8E

10045’52’’3N

106048’13’’5E

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam thông báo: Phao S chấm dứt hoạt động từ ngày 03/02/2011.

Ghi chú: Các Thông báo hàng hải số 117/TBHH-CTBĐATHH II ngày 29/6/2009, Thông báo hàng hải số 190/TBHH-CTBĐATHH II ngày 18/9/2009 và Thông báo hàng hải số 244/TBHH-CTBĐATHH II ngày 22/12/2009 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II không còn hiệu lực.

Những thông báo khác

Về độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An.

thông số độ sâu của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn cạn ngoài cửa từ phao số “0” đến phao số “16”.

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng SPCT

Thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải An Thới năm 2014

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải luồng cảng nhập than Trung Tâm điện lực Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận – Dự án cảng nhập than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân