Thứ ba, 04/10/2022

Thông báo hàng hải

Bắn đạn thật, phóng, thả bom, ném bom chống ngầm trên biển của Quân chủng Hải Quân, tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc  bắn đạn thật, phóng, thả bom, ném bom chống ngầm trên biển của Quân chủng Hải Quân, tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa

KHA – 04 – 2015

Vùng biển: tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Công văn số 2461/ĐN-TM, ngày 11/3/2015 của Bộ Tham mưu Hải Quân – Bộ Tư Lệnh Hải Quân về việc diễn tập bắn đạn thật, phóng, thả bom, ném bom chống ngầm trên biển của Quân chủng Hải quân,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Bộ Tham mưu Hải Quân – Bộ Tư Lệnh Hải Quân sẽ diễn tập bắn đạn thật, phóng, thả bom, ném bom chống ngầm tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa, trong khu vực được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ WGS-84

1

12°40’00,0″ N

109°48’00,0″ E

2

12°40’00,0″ N

110°18’00,0″ E

3

12°00’00,0″ N

110°18’00,0″ E

4

12°00’00,0″ N

109°48’00,0″ E

(Tọa độ do Bộ Tham mưu Hải Quân – Bộ Tư Lệnh Hải Quân cung cấp).

– Thời gian bắn đạn thật:

+ Chính thức: Từ 07 giờ 30 phút ngày 22/3/2015 đến 11 giờ 00 phút ngày 22/3/2015.
+ Dự bị: Từ 07 giờ 30 phút ngày 23/3/2015 đến 11 giờ 00 phút ngày 23/3/2015

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

– Các phương tiện thủy hàng hải trên vùng biển tỉnh Khánh Hòa, lưu ý đi cách xa khu vực bắn đạn thật, phóng, thả bom, ném bom chống ngầm tối thiểu 02 hải lý, tuyệt đối không đi vào khu vực được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

– Chi tiết liên hệ Bộ Tham mưu Hải Quân – Bộ Tư Lệnh Hải Quân qua số điện thoại 091.236.2939 để biết thêm thông tin.


Những thông báo khác

Phạm vi độ sâu khu nước trước cảng Nhà máy Thép Phú Mỹ

Độ sâu vùng neo đậu, vũng quay tàu cầu cảng 2.000DWT thuộc dự án đầu tư xây dựng Kho xăng dầu dự trữ SSCĐ huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Về việc thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải thuộc dự án Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Tiên Hải, tỉnh Kiên Giang

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đầm Môn.

Về việc tàu Toàn Phát 68 bị chìm tại trên vùng biển tỉnh Bình Định