Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “A3” tại Cảng container Quốc tế Cái Mép trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “A3” tại Cảng container Quốc tế Cái Mép trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

VTU – 01 – 2013

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng: Luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Tên báo hiệu: “A3”

Tọa độ địa lý:

TT

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Kinh độ

Vĩ độ

Kinh độ 

Vĩ độ

“A3”

107°00’30”1 E

10°30’51”2 N

107°00’36”6 E

10°30’47”5 N

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam thông báo: Phao A3 chấm dứt hoạt động từ ngày 03/01/2013.

Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Bảy Cạnh

Về khu vực chuyên dùng: Bắn đạn thật trên biển, khu vực Hòn Đá Tý, ngoài khơi Tỉnh Bình Thuận

Về việc phục hồi hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng cho tàu có trọng tải lớn vào Sông Hậu

Về khu vực thi công công trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2015

Về việc cấm luồng hàng hải phục vụ thi công tuyến cáp quang qua sông Soài Rạp