Thứ tư, 27/05/2020

Thông báo hàng hải

Chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “BN1”, “BN2” khống chế xác tàu Biển Nam 17 bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “BN1”,

“BN2” khống chế xác tàu Biển Nam 17 bị chìm trên luồng

Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 06 – 2012

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Tên báo hiệu: “BN1” và “BN2”

Tọa độ địa lý:

TT

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

“BN1”

106°45’32”9 E

10°41’47”5 N

106°45’39”4 E

10°41’43”8 N

“BN2”

106°45’25”4 E

10°41’55”1 N

106°45’31”9 E

10°41’51”4 N

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam thông báo: Phao BN1 và BN2 chấm dứt hoạt động từ ngày 24/02/2011.

Những thông báo khác

Thiết lập 02 phao neo đậu tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tại vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước neo đậu tàu trước bến và vùng nước ra luồng cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép (TCIT)

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Độ sâu luồng Định An – Cần Thơ đoạn cạn ngoài cửa

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng số 4, số 5 của cảng Tân cảng Cát Lái