Thứ bảy, 15/08/2020

Thông báo hàng hải

Chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “H1”, “H2” và phao “E” báo hiệu hàng hải phương vị an toàn phía Đông khống chế khu vực tàu Heung A Dragon bị chìm trên Vịnh Gành Rái

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “H1”, “H2” và  phao “E” báo hiệu hàng hải phương vị an toàn phía Đông khống chế khu vực tàu Heung A Dragon bị chìm  trên Vịnh Gành Rái

 

VTU – 30 – 2014.

Vùng biển:        tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tên luồng:        luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

Tên báo hiệu:    Phao “E” báo hiệu hàng hải phương vị an toàn phía Đông

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

“H1”

10018’51”3N 107002’56”0E 10018’47”6N 107003’02”5E

“H2”

10018’20”9N 107003’16”1E 10018’17”2N 107003’22”6E

“E”

10018’34”8N 107003’06”7E 10018’31”1N 107003’13”2E

Thực hiện chỉ đạo tại Công điện số 68/CĐ-BGTVT ngày 8/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc “xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn hàng hải đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực gần phao số “2” luồng Vũng Tàu – Thị Vải”;
Căn cứ báo cáo số 425/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 6/6/2014 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành công tác thu hồi các phao “H1”, “H2”, “E” trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao “H1”, “H2” và phao “E” chấm dứt hoạt động từ ngày 9/6/2014.


Những thông báo khác

Độ sâu các đoạn cạn luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu hàng hải số “7A” khống chế khu vực tàu KH-96792TS bị chìm trên luồng hàng hải Ba Ngòi

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Hòn Chông

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T” báo hiệu vị trí tàu Quang Trung 05 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Sông Dinh