Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “T1”, “T2″ phục vụ thi công Nạo vét luồng Soài Rạp (Giai đoạn 2).

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “T1”, “T2″ phục vụ thi công Nạo vét luồng Soài Rạp (Giai đoạn 2).

HCM – TG – 38 – 2014.

Vùng biển:        Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng:        Luồng Soài Rạp.

Tên báo hiệu:    “T1”, “T2”.

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

“T1”

100 33’34”6 N 106044’23”2 E 10033’30”9 N 106044’29”7 E

“T2”

10029’18”4N 1060 44’45”3 E 10029’14” N 1060 44’51”8 E

Tác dụng: Phục vụ thi công công trình Nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp (Giai đoạn 2).

Căn cứ báo cáo số 644/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 29/8/2014 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành công tác thu hồi các phao “T1”, “T2” trên luồng hàng hải Soài Rạp;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Các phao ký hiệu “T1”, “T2” chấm dứt hoạt động từ ngày 29/8/2014.


Những thông báo khác

Vùng đón trả hoa tiêu mỏ Chim Sáo

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Hà Tiên

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “L3” thuộc công trình cải tạo đất (san lấp mặt bằng) gói thầu L thuộc của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

Về vị trí tàu An Phú 868 bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng Trạm Xi măng Holcim Cát Lái.