Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “V1”, “V2”, “V3”, “V4” phục vụ thi công nạo vét khu nước trước cảng SPCT

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “V1”, “V2”, “V3”, “V4” phục vụ thi công nạo vét khu nước trước cảng SPCT

HCM – 70 – 2014

- Vùng biển: TP. Hồ Chí Minh.

- Tên báo hiệu:  Phao “V1”, “V2”, “V3”, “V4”.

- Tọa độ địa lý:

Số hiệu phao

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“V1”

10°38’32”8 N

106°45’22”0 E

10°38’29”1 N

106°45’28”4 E

“V2”

10°38’21”8 N

106°45’48”0 E

10°38’18”2 N

106°45’54”5 E

“V3”

10°34’37”4 N

106°44’27”3 E

10°34’33”7 N

106°44’33”8 E

“V4”

10°34’02”7 N

106°44’05”9 E

10°33’59”1 N

106°44’12”3 E

        Căn cứ Văn bản số 915/CTBĐATHHĐNB-KHVT, ngày 30/12/2014 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành thu hồi phao báo hiệu hàng hải “V1”,  “V2”, “V3”, “V4” phục vụ thi công nạo vét khu nước trước cảng SPCT,

        Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thu hồi phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “V1”,  “V2” ,“V3”, “V4” phục vụ thi công nạo vét khu nước trước cảng SPCT.

-  Phao báo hiệu chuyên dùng “V1”,  “V2”,“V3”, “V4” chấm dứt hoạt động từ ngày 30/12/2014.

Thông báo hàng hải số 170/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 23/10/2014 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật phạm vi độ sâu khu nước trước cảng chuyên dùng – Trạm Xi măng Cát Lái của Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “PH-01”, “PH-02” cho tuyến cáp ngầm 22kV ra đảo Nhơn Châu, tỉnh Bình Định

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải tuyến luồng hàng hải vào cảng Căn cứ Vùng 2 Hải quân

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng số “7” luồng hàng hải Phú Quý

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan Key Hawaii