Chủ nhật, 12/07/2020

Thông báo hàng hải

Chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “Q1”, “Q2”, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “Q1”, “Q2”, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 01- 2015

Vùng biển:      TP. Hồ Chí Minh.

Tên luồng:      Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Tên báo hiệu:           Phao “Q1”, “Q2”.

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

“Q1”

10041’05”4N 106045’30”8E 10041’01”7N 106045’37”3E

“Q2”

10040’59”4N 106045’37”1E 10040’55”7N 106045’43”6E

Căn cứ báo cáo số 46/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 19/01/2015 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành thu hồi các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “Q1”, “Q2” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “Q1”, “Q2” chấm dứt hoạt động từ ngày 20 tháng 01 năm 2015.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng VIETSOVPETRO luồng Sông Dinh

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Quốc tế SP-PSA

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 05-1a, ngoài khơi biển Nam Việt Nam

Phục hồi hoạt động đèn chính: đèn biển Hòn Khoai – tỉnh Cà Mau

Về khu vực chuyên dùng: hoạt động của giàn khoan ENSCO 104