Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “63”, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “63”,
luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 07 – 2015

Vùng biển:        TP. Hồ Chí Minh.

Tên luồng:        Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Tên báo hiệu:    Phao “63”.

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

“63”

10041’19”6N 106045’51”0E 10041’15”9N 106045’57”4E

Căn cứ văn bản số 152/BC-CTBĐATHHĐNB, ngày 03/3/2015 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành công tác thu hồi phao báo hiệu số “63”, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải số “63”, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu chấm dứt hoạt động từ ngày 03/3/2015.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “4” thuộc luồng hàng hải Quy Nhơn

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “G1”, “G2” tại khu vực thi công công trình cảng Cái Mép GEMADEPT – TERMINAL LINK, luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước bến cầu cảng SITV

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng số 4, số 5 của cảng Tân cảng Cát Lái

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 15-1, ngoài khơi biển Nam Việt Nam