Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Chiến dịch khảo sát đáy biển trước khi lắp đặt các đường ống ngầm tại khu vực mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16-1, ngoài khơi Nam Việt Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về chiến dịch khảo sát đáy biển trước khi lắp đặt các đường ống ngầm tại khu vực mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16-1, ngoài khơi Nam Việt Nam

VTU – 14 – 2015

Vùng biển: Biển Đông.

Căn cứ Văn bản số 15-04-024/HL/HSE, ngày 08/4/2015 của Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long về việc thông báo hàng hải chiến dịch khảo sát trước khi lắp đặt các đường ống ngầm tại mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16-1, ngoài khơi Nam Việt Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long sẽ tiến hành chiến dịch khảo sát đáy biển trước khi lắp đặt các đường ống ngầm tại khu vực mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16-1, ngoài khơi Nam Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Vùng hoạt động của mỏ Tê Giác Trắng thuộc lô 16-1 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Tọa độ

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

A

107°58’40.0” E

10°01’03.0” N

B

108°01’20.0” E

09°59’05.0” N

C

107°56’00.0” E

09°50’00.0” N

D

107°52’30.0” E

09°51’20.0” N

E

107°56’10.0” E

10°01’00.0” N

(Hệ tọa độ WGS-84 do Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long cung cấp).

2. Đặc điểm nhận dạng của tàu khảo sát:

– Tên tàu: PTSC RESEARCHER

– Loại tàu: Tàu khảo sát

– Quốc tịch: Việt Nam

– Hô hiệu: 3WJZ

– Số hiệu IMO: 8930419

– Nhận diện trong đêm: Có trang bị đèn tín hiệu hàng hải

3. Thời gian hoạt động dự kiến: Bắt đầu từ ngày 12/4/2015 đến hết ngày 20/4/2015.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI:

Các tàu thuyền hành hải qua khu vực hoạt động của mỏ Tê Giác Trắng có phạm vi như trên cần đi cách xa tối thiểu 02 hải lý để đảm bảo an toàn hàng hải.

Thông tin chi tiết liên hệ: Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long – Số điện thoại: 08 3829 9359.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng 49.000DWT Cảng Dầu khí Quốc tế Pacific Petro của Công ty CP Thương mại Dầu khí Thái Bình Dương

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng Vũng Tàu – Thị Vải năm 2013

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề, đoạn từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “0” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “12”+1500m

Thiết lập phao báo hiệu hàng hải: Phao báo hiệu chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4”, “S5”, “S6” báo hiệu vùng nước quân sự thuộc vùng biển vịnh Cam Ranh Tỉnh Khánh Hòa