Thứ sáu, 07/08/2020

Thông báo hàng hải

Điều chỉnh các phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn Vàm Ô Môn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính báo hiệu hàng hải: Điều chỉnh các phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn Vàm Ô Môn

 TVH – TG-10-2012

Vùng biển: Trà Vinh

Tên luồng: Định An – Cần Thơ

Tên báo hiệu: các phao BHHH số “93”, “95”, “102”.

Căn cứ Báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ, Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam;

Tiếp theo Thông báo hàng hải số 17/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 28/02/2012

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo hệ thống phao báo hiệu hàng hải dẫn luồng trên tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn Vàm Ô Môn được điều chỉnh với các đặc tính như bảng sau:

Báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Tác dụng

STT

Tên

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

“93”

10005’38″2

105044’45″5

10005’34″5

105044’51″9

Báo hiệu phía phải luồng

2

“95”

10006’10″1

105043’55″4

10006’06″4

105044’02″0

Báo hiệu phía phải luồng

3

“102”

10006’03″3

105043’49″7

10005’59″6

105043’56″3

Báo hiệu phía trái luồng

Ghi chú: Các đặc tính khác của báo hiệu không thay đổi.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo thuộc cảng Xăng dầu Bình Định

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải thuộc dự án Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Thơm, tỉnh Kiên Giang

Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Kéo giàn khoan PVD VI từ vùng biển phía Nam Việt Nam đến Lô 114 ngoài khơi Việt Nam

Về độ sâu luồng và vũng quay tàu tuyến luồng Soài Rạp nối dài (GĐ2) Đoạn từ thượng lưu cảng SPCT đến thượng lưu cảng Tân Cảng Hiệp Phước