Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu các đoạn cạn Dần Xây, Đá Hàn, Navioil, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2016

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu các đoạn cạn Dần Xây, Đá Hàn, Navioil, luồng hàng hải

Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2016

HCM – 65 – 2016

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Đoạn luồng: Các đoạn cạn Dần Xây, Đá Hàn, Navioil.

Căn cứ Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 1370/BC-XNKSHHMN ngày 16/12/2016 và bình đồ độ sâu các đoạn cạn ký hiệu DX_1612_01,  DX_1612_02, ĐH_1612_01, ĐH_1612_02, NAVI_1612_01, NAVI_1612_02, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 12/2016,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 150m được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

- Đoạn cạn Dần Xây: Đoạn từ hạ lưu phao số “29”-400m đến thượng lưu phao số “26”+400.

- Đoạn cạn Đá Hàn: Đoạn từ hạ lưu phao số “46”-100m đến thượng lưu phao số “43”+300m.

- Đoạn cạn Navioil: Đoạn từ phao số “67” đến thượng lưu phao số “69”+850m.

Độ sâu nhỏ nhất của các đoạn cạn nêu trên đạt từ 8,5m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng 40.000DWT và cảng 5.000DWT tại Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè

Về việc sà lan SG 7098 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt

Độ sâu khu nước trước cầu tàu V1&V2 – Cảng VICT trên sông Sài Gòn

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Quy Nhơn