Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Độ sâu các đoạn cạn Kervella, Mũi L’est, Propontis, Dần Xây, Đá Hàn, Navioil luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu các đoạn cạn Kervella, Mũi L’est, Propontis, Dần Xây, Đá Hàn, Navioil luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015

HCM – 54 – 2015

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Đoạn luồng: Các đoạn cạn Kervella, Mũi L’est, Propontis, Dần Xây, Đá Hàn, Navioil.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 1219/BC-XNKSHHMN ngày 23/12/2015 và bình đồ độ sâu các đoạn cạn Kervella, Mũi L’est, Propontis, Dần Xây, Đá Hàn, Navioil, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 12/2015,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 150m được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Đoạn cạn Dần Xây: Đoạn từ hạ lưu phao số “29”-400m đến thượng lưu phao số “26”+400 được thể hiện trên bình đồ độ sâu ký hiệu DX_1512_01, DX_1512_02, độ sâu đạt từ 8,5m trở lên.
  2. Đoạn cạn Kervella: Đoạn từ hạ lưu phao số “28”-400m đến phao số “33” được thể hiện trên bình đồ độ sâu ký hiệu KER_1512_01, KER_1512_02, độ sâu đạt từ 8,5m trở lên.
  3. Đoạn cạn Mũi L’est: Đoạn từ hạ lưu phao số “34”-1100m đến phao số “37A” được thể hiện trên bình đồ độ sâu ký hiệu từ ML_1512_01 đến ML_1512_04, độ sâu đạt từ 8,5m trở lên.
  4. Đoạn cạn Propontis: Đoạn từ phao số “37A” đến thượng lưu phao số “44”+750m được thể hiện trên bình đồ độ sâu ký hiệu PRO_1512, độ sâu đạt từ 8,5m trở lên.
  5. Đoạn cạn Đá Hàn: Đoạn từ hạ lưu phao số “46”-100m đến thượng lưu phao số “43”+300m được thể hiện trên bình đồ độ sâu ký hiệu ĐH_1512, độ sâu đạt từ 9,3m trở lên.
  6. Đoạn cạn Navioil: Đoạn từ phao số “71” đến thượng lưu phao số “69”+850m được thể hiện trên bình đồ độ sâu ký hiệu từ NAVI_1512_01 đến NAVI_1512_03, độ sâu đạt từ 9,1m trở lên

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “Q1”, “Q2”, luồng hàng hải Soài Rạp.

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: Độ sâu các đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu

Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Vũng Rô

Độ sâu khu nước trước cảng Công ty Đóng tàu An Phú

Về việc thi công cải tạo, mở rộng Bến cảng xăng dầu Petro Vũng Tàu